Struktura akcjonariatu Grodno S.A.

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale

Liczba głosów na WZ

Procentowy udział w głosach na WZ

Andrzej Jurczak

Prezes Zarządu

5 043 642

32,79%

10 043 642

39,57%

Jarosław Jurczak

Wiceprezes Zarządu

5 064 197

32,92%

10 064 197

39,65%

Jacek Bieniak 2 500 000 16,25% 2 500 000 9,85%
Trigon TFI 918 516 5,97% 918 516 3,62%

Pozostali akcjonariusze

1 855 506

12,06%

1 855 506

7,31%

Razem

15 381 861

100%

25 381 861

100%

Stan na dzień 28.01.2019

 

 

 

 

 

© 2014