Aktualności

 • Grodno rośnie kolejny kwartał z rzędu!

  Spółka przedstawiła dane finansowe za I-III kw. roku obrotowego 2018/19, wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 13% rdr.      
  Wzrost skonsolidowanych przychodów w analizowanym okresie był efektem stałej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej, wyższej sprzedaży Grodno S.A. oraz konsolidacji danych spółek zależnych. Sprzedaż...

  więcej
 • Grodno zwiększa wyniki i podpisuje umowę ws. kolejnego przejęcia

  W I półroczu roku obrotowego 2018/19 skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% rdr, zysk netto był wyższy 17% rdr.     Jak wyjaśnia Zarząd w raporcie za I półrocze 2018/19 zakończone 30. września, na zwiększenie sprzedaży wpłynęła konsekwentna rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także rozwój Grupy Kapitałowej, w tym wzros...

  więcej
 • Grodno po raz kolejny podzieli się zyskiem

  Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł za akcję.   Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1.846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy.   Dywidendą objętych zostało 15.381.861 szt. akcji, tym samym wartość ...

  więcej
 • Grodno pnie się w górę. Poprawia sprzedaż i zyski w I kw. 2018/19

  Po udanym roku obrotowym 2017/18 Grodno dalej pnie się w górę. W I kw. zamkniętym 30 czerwca br., przychody Grupy wzrosły o 20% rdr, natomiast zysk netto był wyższy o 28% rdr.         Przychody rosną dzięki rozwojowi sieci sprzedaży i dobrej koniunkturze   Dane Grodna za I kw. potwierdziły wcześniejsze szacunki. Konsekwentna rozbudowa sieci sprze...

  więcej
 • Rekordowa sprzedaż Grodna w roku obrotowym 2017/2018!

  Skonsolidowane przychody Grodna w roku obrotowym wzrosły o 30% rdr do poziomu 429,5 mln zł, co stanowi najwyższą sprzedaż w historii Grupy.     Wysoki wzrost sprzedaży był efektem rozwoju sieci Grodno na terenie całego kraju, a także konsekwentnej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej - wyjaśnia Zarząd Spółki. Wpływ na przychody Grupy miała równiez...

  więcej
 • Kolejne wzmocnienie Grupy Grodno!

  Aktywna w integracji rynku hurtowni elektroinstalacyjnych spółka Grodno S.A., notowana na GPW, dołącza do Grupy Grodno podmiot Elektromag Lighting. Jest to druga część przejętego w 2015 r. przedsiębiorstwa Elektromag.
  Działalność Elektromag Lighting koncentruje się na dwóch obszarach: sprzedaży dzięki współpracy z projektantami i architektami oraz sprzedaży ...

  więcej
 • Zgodnie z założeniami Zarządu Grodna, produkcja budowlano-montażowa rośnie o 24,8 proc. Prezes Spółki: przed nami bardzo dobre perspektywy

  GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej. W kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła 19,7% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,3% rdr.   Od stycznia do końca kwietnia produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła...

  więcej
 • Grodno rośnie o 30 proc. po III kw. 2017/18

  Spółka przedstawiła wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2017/18, który okazał się najlepszym pod kątem sprzedaży kwartałem jej w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, natomiast zysk netto o 6% rdr.   Jak wyjaśnia Zarząd Spółki, wpływ na odnotowane, rekordowe przychody miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej, przypadająca...

  więcej
 • Grodno planuje kolejne przejęcie

  Spółka zawarła list intencyjny ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej.
    Podpisany 12 grudnia list intencyjny dotyczy nabycia 100% udziałów podmiotu z branży elektro przez Grodno S.A. Warunkiem realizacji transakcji będzie m. in. przeprowadzenie badania due diligence, zaplanowanego na luty 2018 r., a także brak wystąpieni...

  więcej
 • Grodno kontynuuje wzrost. Zwiększa sprzedaż o 24 proc.

  Grodno S.A. przedstawiło wyniki za I półrocze (kwiecień-wrzesień) r.o. 2017/18. Spółka zwiększyła przychody o 24% rdr oraz zysk netto o 5% rdr.     Grodno rośnie szybciej niż rynek
  Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, które uwzględniają również dane spółki BARGO przejętej w lutym br., wyniosły 195,8 mln zł, co oznacza wzrost o...

  więcej

© 2014