Fotowoltaika napędza Grodno! Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2019/20

Szacunkowe przychody Grupy Grodno za rok obrotowy 2019/20 wyniosły 623,6 mln zł i przełożyły się na 11,5 mln zł zysku netto. Wzrost wyników jest w dużym stopniu rezultatem blisko trzykrotnej poprawy sprzedaży w segmencie fotowoltaiki.

 

 

Poprawa prezentowanych wyników była rezultatem rozwoju sieci sprzedaży Grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miała również sytuacja rynkowa – obok utrzymującej się w analizowanym okresie koniunktury w branży budowlano-montażowej, Grodno pozostawało jednym z głównych beneficjentów polskiego boomu na fotowoltaikę.


- Stosunkowo wczesne wejście na rynek energii słonecznej sprawiło, że obecnie jesteśmy jednym z liderów tej branży w Polsce. W ubiegłym roku obrotowym PV stanowiło 17,4% naszych skonsolidowanych przychodów, co oznacza, że ponad dwukrotnie przekroczyliśmy cel strategiczny. Fotowoltaika zdecydowanie jest dziś jednym z kluczowych motorów naszego rozwoju, a wysoki popyt na rozwiązania PV napędza również naszą sprzedaż w takich obszarach, jak kable specjalistyczne, pompy ciepła, stacje ładowania pojazdów, a także wentylacja klimatyzacja i systemy grzewcze – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.


Zgodnie z planami Spółki, to właśnie fotowoltaika oraz energooszczędność będą nadawać ton rozwojowi Grupy Grodno w najbliższych latach.


- Obecnie pracujemy nad nową strategią, w której PV i energooszczędne rozwiązania odegrają kluczową rolę. Pragniemy najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał transformacji energetycznej. W dobie rosnących cen energii oraz rozwoju zielonych technologii chcemy dostarczać komplet rozwiązań i produktów związanych z realizacją nowoczesnych, energooszczędnych inwestycji budynkowych – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

 

Przedstawione powyżej wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym 23 lipca 2020 r. mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

 

 

© 2014