ESPI 1/2020 Szacunkowe wyniki za III kwartały roku obrotowego 2019/2020

Data i godzina publikacji: 05.02.2020 14:09


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2019/20, tj. za okres 01.04.2019 – 31.12.2019:

 

Dane skonsolidowane:
Przychody: 458,5 mln zł wobec 368,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 24%.
EBITDA: 16,8 mln zł wobec 13,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 24%.
EBIT: 12,8 mln zł wobec 10,0 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 28%.
Zysk netto: 9,1 mln zł wobec 6,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 32%.

 

Dane jednostkowe:
Przychody: 425,2 mln zł wobec 349,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 22%.
EBITDA: 14,0 mln zł wobec 12,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 15%.
EBIT: 10,6 mln zł wobec 8,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 19%.
Zysk netto: 7,5 mln zł wobec 6,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 14%.

 

Wzrost przychodów oraz wyników w analizowanym okresie był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży Grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma. Na wzrost sprzedaży Grupy i Emitenta wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej, a także utrzymująca się w analizowanym okresie korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej.

 

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

© 2014