ESPI 10/2019 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Data i godzina publikacji: 09.08.2019 16:52

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2018/2019 na kapitał zapasowy, o którym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym ESPI 9/2019 w dniu 7 sierpnia 2019 r.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014