ESPI 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:26

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%


Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2019 r.


1) Andrzej Jurczak: posiadający 10.000.000 głosów (5.000.000 akcji imiennych), co stanowiło 50% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 39,40 % w ogólnej liczbie głosów.


2) Jarosław Jurczak: posiadający 10.000.000 głosów (5.000.000 akcji imiennych) co stanowiło 50% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 39,40 % w ogólnej liczbie głosów.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014