ESPI 16/2019 Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2019/2020

Data i godzina publikacji: 13.11.2019 16:41

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres 01.04.2019 – 30.09.2019:


Dane skonsolidowane:

Przychody: 291,4 mln zł wobec 236,7 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 23%.

EBITDA: 6,8 mln zł wobec 5,5 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 24%.

EBIT: 4,2 mln zł wobec 3,2 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 32%.

Zysk netto: 2,4 mln zł wobec 1,8 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 29%.


Dane jednostkowe:

Przychody: 270,4 mln zł wobec 225,1 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 20%.

EBITDA: 5,1 mln zł wobec 4,7 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 8%.

EBIT: 2,9 mln zł wobec 2,6 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi wzrost o 9%.

Zysk netto: 1,4 mln zł wobec 1,6 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co stanowi spadek o 13%.

 

Wzrost skonsolidowanych przychodów i wyników w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży Grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma. Na wzrost sprzedaży Grupy i Emitenta wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej, a także korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej w analizowanym okresie.

 

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014