ESPI 2/2019 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej

Data i godzina publikacji: 23.01.2019 16:09


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie od TRIGON TFI S.A., złożone w imieniu funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej (…).
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Powiadomienia.

 

Załączniki:


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

 

© 2014