ESPI 2/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

Data i godzina publikacji: 23.04.2020 15:58


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.


- 23 lipca 2020 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019/2020
- 13 sierpnia 2020 r. – skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
- 10 grudnia 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2020/2021
- 11 lutego 2021 r. – skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2020/2021

 

Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (RMF) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 RMF, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020/2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

 

Zgodnie z § 62 ust. 3 RMF, Emitent przekaże skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 RMF.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014