ESPI 23/2018 Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

Data i godzina publikacji: 28.12.2018 15:40

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., informuje, iż w dniu 28 grudnia otrzymał potwierdzenie od dwóch osób fizycznych („Sprzedający”), z którymi zawarł umowę nabycia 100% udziałów Magma Sp. z o.o., dotyczące uznania rachunków bankowych Sprzedających łącznie kwotą 16 mln PLN. Kwota ta stanowi pierwszą część Ceny za Udziały, o której mowa w raporcie ESPI 22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym na Emitenta przeszedł tytuł własności do 100% udziałów Magma Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014