ESPI 3/2020 Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2019/2020

Data i godzina publikacji: 29.06.2020 16:55

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2019/20, tj. za okres 01.04.2019 – 31.03.2020:

 

Dane skonsolidowane:
Przychody: 623,6 mln zł wobec 489,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 27%.
EBITDA: 23,0 mln zł wobec 16,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 40%.
EBIT: 17,7 mln zł wobec 11,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 51%.
Zysk netto: 11,5 mln zł wobec 8,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 41%.

 

Dane jednostkowe:
Przychody: 579,7 mln zł wobec 466,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 24%.
EBITDA: 18,3 mln zł wobec 15,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 18%.
EBIT: 13,7 mln zł wobec 11,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 23%.
Zysk netto: 8,5 mln zł wobec 8,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4%.


Poprawa prezentowanych wyników była rezultatem rozwoju sieci sprzedaży Grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma. Na wzrost przychodów i rentowności Grupy w największym stopniu wpłynęła wyższa o 277% rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki, która w roku obrotowym 2019/20 odpowiadała za 17,4% skonsolidowanych przychodów.


Na wyniki Grupy i Emitenta wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej, oraz utrzymująca się w analizowanym okresie korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014