ESPI 4/2019 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego

Data i godzina publikacji: 12.02.2019, 9:47

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018 – 31.12.2018:

 

Dane skonsolidowane:

Przychody: 368.602 tys. zł wobec 327.187 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 13%.

EBITDA: 13.550 tys. zł wobec 13.713 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 1%.

EBIT: 9.979 tys. zł wobec 10.627 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 6%.

Zysk netto: 6.945 tys. zł wobec 7.607 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 9%.


Dane jednostkowe:

Przychody: 349.480 tys. zł wobec 314.151 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 11%.

EBITDA: 12.156 tys. zł wobec 12.825 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 5%.

EBIT: 8.946 tys. zł wobec 9.997 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 11%.

Zysk netto: 6.554 tys. zł wobec 7.292 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 10%.

 

Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów w analizowanym okresie był rezultatem m. in. rozwoju sieci sprzedaży oraz oferty asortymentowej i usługowej. Na wzrost sprzedaży wpłynęła również poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej w okresie, którego dotyczą dane.
Wpływ na spadek pozycji wynikowych miały niższe wyniki odnotowane w III kwartale roku obrotowego 2018/19, będące głównie rezultatem poniesionych kosztów w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

© 2014