ESPI 4/2020 Osiągnięcie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów związanych z COVID-19

Data i godzina publikacji: 16.07.2020 13:04


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż dokonał oszacowania otrzymanego przez spółki Grupy Emitenta wsparcia finansowego związanego ze skutkami epidemii COVID-19.

 

W wyniku działań podjętych przez Emitenta oraz zarządy spółek wchodzących w skład Grupy Emitenta, łączna wartość dotychczas pozyskanego przez Grupę Emitenta wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19 osiągnęła wartość 2,2 mln zł (z tytułu umorzenia składek ZUS oraz dofinansowania do wynagrodzeń WUP), co w istotny sposób wpłynie na poziom kosztów Grupy Emitenta w II kwartale roku obrotowego 2020/21 i przełoży się na skonsolidowane wyniki finansowe za ten okres.

 


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014