ESPI 5/2019 Znaczne pakiety – korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.

Data i godzina publikacji: 2019-02-27 13:12

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Jacka Bieniaka korektę Zawiadomienia, w nawiązaniu do Zawiadomienia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2019 w dniu 28 stycznia 2019 r.

 

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia.


Załącznik:


2019-02-27_Zawiadomienie_Jacek_Bieniak.pdf


Osoby reprezentujące Emitenta:

 

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014