ESPI 5/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Data i godzina publikacji Raportu: 20.07.2020 16:03

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Bieniaka w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej. W załączeniu Spółka przekazuje treść Zawiadomienia.

 


Załącznik:

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014