ESPI 6/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

Data i godzina publikacji: 29.04.2019 16:27


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020, tj. za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.


- 11 lipca 2019 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/2019
- 13 sierpnia 2019 r. – skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2019/2020
- 12 grudnia 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2019/2020
- 13 lutego 2020 r. – skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2019/2020


Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (RMF) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2019/2020.


Zgodnie z § 62 ust. 1 RMF, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2019/2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.


Zgodnie z § 62 ust. 3 RMF, Emitent przekaże skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową.


Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 RMF.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

 

© 2014