ESPI 7/2019 Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2018/2019

Data i godzina publikacji: 27.06.2019 16:14

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za roku obrotowy 2018/2019, tj. za okres 01.04.2018 – 31.03.2019:


Dane skonsolidowane:


Przychody: 489,4 mln zł wobec 429,5 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi wzrost o 13,9%.

EBITDA: 16,5 mln zł wobec 16,4 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi wzrost o 0,4%.

EBIT: 11,7 mln zł wobec 12,2 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi spadek o -4,1%.

Zysk netto: 8,2 mln zł wobec 8,4 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi spadek o -2,7%.

 

 

Dane jednostkowe:


Przychody: 466,6 mln zł wobec 413,1 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi wzrost o 13,0%.

EBITDA: 15,5 mln zł wobec 15,1 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi wzrost o 2,9%.

EBIT: 11,2 mln zł wobec 11,3 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi spadek o -0,5%.

Zysk netto: 8,1 mln zł wobec 7,9 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi wzrost o 1,9%.


Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów Emitenta w roku obrotowym 2018/19 był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży i zwiększenia liczby oddziałów, a także rozbudowy oferty usługowej i asortymentowej. Na wzrost sprzedaży wpłynęła także korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej, przypadająca na analizowany okres. Wpływ na niższe rdr wybrane pozycje wynikowe miały przede wszystkim koszty w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014