ESPI 8/2019 Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2019/2020

Data publikacji: 06.08.2019 17:22

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres 01.04.2019 – 30.06.2019:

 

Dane skonsolidowane:


Przychody: 135,6 mln zł wobec 110,6 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 22,6%.
EBITDA: 3,1 mln zł wobec 2,2 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 39,5%.
EBIT: 1,8 mln zł wobec 1,1 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 67%.
Zysk netto: 1,0 mln zł wobec 0,6 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 82,3%.


Dane jednostkowe:


Przychody: 124,6 mln zł wobec 104,8 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 18,9%.
EBITDA: 2,4 mln zł wobec 1,6 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 46,9%.
EBIT: 1,3 mln zł wobec 0,6 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 108,9%.
Zysk netto: 0,7 mln zł wobec 0,3 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co stanowi wzrost o 123,1%.


Na wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów Emitenta w I kw. roku obrotowego 2019/20 wpływ miał rozwój sieci sprzedaży Grupy i Emitenta o nowe oddziały, a także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej. Sprzedaż Grupy w analizowanym okresie pozostawała też pod wpływem korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014