DANE FINANSOWE

Rok obrachunkowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1. kwietnia do 31. marca.
 
Pełne dane finansowe za lata obrachunkowe 2011/12 - 2017/18, w tym dane kwartalne wraz z analizą wskaźnikową, znajdują się w DATABOOKU GRODNO S.A.

  
WYBRANE DANE ROCZNE (tys. zł) 17/18 SKONS. rdr 16/17 SKONS. rdr 15/16 rdr 14/15 rdr 13/14 rdr 12/13
Przychody ze sprzedaży 429 480 30% 330 788 6% 312 022 31% 237 994 14% 208 920 8% 193 086
Zysk z działalności operacyjnej 12 210 7% 11 458 -7% 12 307 39% 8 834 40% 6 328 148% 2 552
Zysk brutto 10 672 3% 10 371 -9% 11 341 48% 7 660 49% 5 148 567% 772
Zysk netto 8 436 2% 8 238 -9% 9 018 48% 6 086 48% 4 123 650% 550
Amortyzacja 4 219 25% 3 384 -5% 3 580 -10% 3 984 18% 3 365 -11% 3 795
EBITDA 16 430 11% 14 842 -7% 15 887 24% 12 818 32% 9 694 53% 6 347
Przepływy z działalności operacyjnej 9 057 - -500 -139% 1 267 -82% 7 131 20% 5 944 27% 4 684
Przepływy z działalności inwestycyjnej -11 627 20% -9 654 85% -5 224 -37% -8 280 142% -3 418 -38% -5 535
Przepływy z działalności finansowej 1 893 -81% 9 946 370% 2 117 -47% 3 995 -288% -2 120 -347% 857
Aktywa trwałe 71 806 11% 64 540 28% 50 524 11% 45 371 17% 38 744 6% 36 530
Aktywa obrotowe 165 619 21% 136 690 22% 111 790 17% 95 435 29% 73 699 14% 64 552
Aktywa razem 237 425 18% 201 230 24% 162 313 15% 140 807 25% 112 443 11% 101 082
Zobowiązania krótkoterminowe 146 339 23% 118 887 24% 95 654 12% 85 506 26% 67 736 12% 60 317
Zobowiązania długoterminowe 26 230 10% 23 890 61% 14 804 -2% 15 064 2% 14 777 -2% 15 010
Kapitał własny 63 255 12% 56 536 11% 50 913 30% 39 185 35% 28 940 17% 24 818
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 655 -51% 1 333 -14% 1 541 -54% 3 382 531% 536 312% 130


Emitent konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.) 

© 2014