Dywidenda

18 września 2018 r. ZWZ podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017/2018:

 

Wysokość dywidendy: 1.845.823,32 zł
Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,12 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 15.381.861 szt.


Dzień dywidendy ZWZ ustaliło na dzień 5 listopada 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 listopada 2018 r.


Dywidenda wypłacona w okresie ostatnich 8 latach obrotowych:

 

Rok obrotowy 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Dzień dywidendy 05.11.2018 02.11.2017 02.11.2016 02.11.2015 05.11.2014 - 05.11.2012 07.10.2011
Termin wypłaty 21.11.2018 17.11.2017 18.11.2016 18.11.2015 20.11.2014 - 16.11.2012 17.11.2011
Wartość dywidendy (PLN) 1.845.823,32 1.845.823,32 2.614.916,37 1 845 823,32 984 000,00 - 369 000,00 369 000,00
Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję (PLN) 0,12 0,12 0,17 0,12 0,08 - 0,03 0,03
Liczba akcji biorących udział w dywidendzie 15 381 861 15 381 861 15 381 861 15 381 861 12 300 000 - 12 300 000 12 300 000

 

Zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki. W takim przypadku, za zgodą akcjonariuszy, dywidenda nie będzie wypłacana.

 

© 2014