Okresy zamknięte dotyczące walorów GRODNO S.A.

 

Raport bieżący zawierający harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/20 został opublikowany w dniu 29.04.2019 r. Przedstawione poniżej okresy zamknięte ukształtowały się w oparciu o opublikowane tego dnia daty przekazywania raportów okresowych.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 

W roku obrotowym 2019/2020 przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji GRODNO S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki):

 

  • 11.06.2019 – 11.07.2019 – okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego 2018/19
  • 14.07.2019 – 13.08.2019 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kw. 2019/20
  • 12.11.2019 – 12.12.2019 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2019/20
  • 14.01.2020 – 13.02.2020 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kw. 2019/20
     
 
 

 

 

© 2014