Terminy publikacji raportów okresowych

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020:

- 11 lipca 2019 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/2019
- 13 sierpnia 2019 r. – skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2019/2020
- 12 grudnia 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2019/2020
- 13 lutego 2020 r. – skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2019/2020
 

 

 

 
 

 

© 2014