Zarząd

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

 

- Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu

- Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu

- Monika Jurczak – Członek Zarządu

 

Wszyscy członkowie zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Kwiatowej 14 w Michałowie-Grabinie.

 

 

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu

Andrzej Jurczak odpowiada za obszar operacyjny Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Marketing i Zarządzanie.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2013 – obecnie: WM-Sport SPV Sp. z o.o., członek rady nadzorczej

2011 – obecnie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Megawat, członek rady nadzorczej

2006 – obecnie: GRODNO S.A., prezes zarządu

2006 – 2008: Inter – Elektro S.A., przewodniczący rady nadzorczej

2004 – 2005: Inter – Elektro S.A., prezes zarządu

1998 – 2006: GRODNO Sp. z o.o., wiceprezes zarządu

1995 – 2013: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.), prezes zarządu

 

 

Andrzej Jurczak nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Spółki, w których Andrzej Jurczak jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Andrzej Jurczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu jest jednocześnie bratem Pana Jarosława Jurczaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, mężem Pani Moniki Jurczak pełniącej funkcję Członka Zarządu.

 

 

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu

 

Jarosław Jurczak jest odpowiedzialny za działalność handlową Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2018 – obecnie: Prezes Zarządu BaRGo Sp. z o.o.

2006 – obecnie: GRODNO S.A., wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu i marketingu

1997 – 1999: Grodno PHU Sp. z o.o. – dyrektor ds. handlowych

 

Jarosław Jurczak nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Spółki, w których Jarosław Jurczak jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Jarosław Jurczak pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, jest jednocześnie bratem Pana Andrzeja Jurczaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, szwagrem Pani Moniki Jurczak pełniącej funkcję Członka Zarządu oraz zięciem Pana Tomasza Filipowskiego pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

Monika Jurczak – Członek Zarządu

 

Monika Jurczak odpowiada za finanse Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierunek Dyrektor Finansowy.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2018 – obecnie: Inegro Sp. z o.o. – prokurent,

2018 – obecnie: BaRGo Sp. z o.o. – prokurent,

2018 – obecnie: RGB Technik Sp. z o.o. , prokurent,

2013 – 2018: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.), członek rady nadzorczej

2009 – obecnie: GRODNO S.A., członek zarządu, Dyrektor ds. finansowych

2007 – 2009: GRODNO Sp. z o.o., dyrektor ds. PR

2003 – 2007: PHU GRODNO Sp. z o.o., specjalista ds. marketingu i zarządzania

1998 – 2013: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.), członek zarządu

1998 – 2003: PHUP GRODNO Sp. z o.o., członek zarządu

 

Monika Jurczak nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Spółki, w których Monika Jurczak jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pani Monika Jurczak pełniąca funkcję Członka Zarządu jest jednocześnie żoną Pana Andrzeja Jurczaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, szwagierką Pana Jarosława Jurczaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 

 

Rada Nadzorcza


 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

- Szczepan Czyczerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Filipowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Romuald Wojtkowiak – Członek Rady Nadzorczej
- Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej
- Elżbieta Serwińska - Członek Rady Nadzorczej
 

 

  

Szczepan Czyczerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Szczepan Czyczerski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość), a także absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Stosunki Międzynarodowe).

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2017 – 2019: ME&MY FRIENDS S.A., członek rady nadzorczej
2016 – obecnie: GRODNO S.A., członek rady nadzorczej
2012 – obecnie: Black Point S.A., członek rady nadzorczej
2010 – obecnie: Abak S.A., przewodniczący rady nadzorczej
2007 – obecnie: PROFESCAPITAL sp. z o.o., wiceprezes zarządu
2005 – obecnie: REDWOOD sp. z o.o., prezes zarządu 

 

 

Tomasz Filipowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Tomasz Filipowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Prawo.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2014 – obecnie: GRODNO S.A., członek rady nadzorczej a od 2016 Przewodniczący,

1999 – 2016: Notariusz, Kancelaria Notarialna Tomasz Filipowski oraz kancelaria Notarialna Tomasz Filipowski, Ilona Sądel-Bentkowska Notariusze S.C.,

1993 – 1999: Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Warszawie ul. Piękna nr 66 A,

1993 – 1999: Członek Rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (m.in. w Spółkach: Lubella, Intermoda i Modena we Wrocławiu, Ergis w Wąbrzeźnie).

1982 – 1993: Adwokat - członek zespołu adwokackiego nr 19 w Warszawie ul. Piękna nr 66 A,

1978 – 1982: radca prawny - m.in Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warszawie, Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warce, Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego" ŻELBET", Komisja Likwidacyjna R.S.W, Zakład Kolportażu i Handlu RUCH Warszawa Mazowsze

1969 – 1978: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, sędzia przewodniczący Wydziału Cywilnego.

 

 

Romuald Wojtkowiak – Członek Rady Nadzorczej

 

Romuald Wojtkowiak ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Handel Zagraniczny. Odbył szkolenia w następujących obszarach: prawo konkurencji, Regulacje o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu, Sprzedaż Konsultacyjna.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2018 – obecnie: Ekspert Branży Oświetleniowej w ElektroEko S.A.

2016 – obecnie: GRODNO S.A., członek rady nadzorczej

2012 – 2013: ES-System S.A., dyrektor zarządzający, prezes zarządu

2006 – 2007: Elektroeko S.A., członek rady nadzorczej

2006 – 2012: Philips Lighting Poland S.A., dyrektor handlowy, wiceprezes zarządu

1989 – 2012: Philips Lighting Poland S.A. (wcześniej Polam-Piła)

 

 

Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej

 

Beata Pniewska-Prokop ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister – wydział Finanse i Bankowość. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne nr. 1589/96 Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Ksiąg oraz widnieje w rejestrze biegłych rewidentów (nr. 11832). Pani Beata PniewskaProkop zdała egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (dyplom nr. 397/2004). Ukończyła szkolenia w zakresie podatków i rachunkowości oraz obowiązkowe szkolenia dla biegłych rewidentów, dotyczące stosowania MSR i MSSF w praktyce przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych i banków.

 

Przebieg pracy zawodowej:


2011 – obecnie – Własna działalność gospodarcza
2011 – 2014 – Instytut Jaskry Sp. z o.o.
2007 – 2010 - Wilanów Inwestments Sp. z o.o. – Doradca Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych
2006 – 2007 – Optimus SA – Działalność gospodarcza – Główny Księgowy, Członek Zarządu
2006 – PKF Consult Sp. z o.o.
2005 – HLB Frąckowiak i Wspólnicy – manager
2003 – Działalność gospodarcza – Polpager Sp. z o.o.
2002 – Działalność gospodarcza – W&J Wiśniewski Sp. z o.o.
2000 – 2001 – Crowley Data Poland Sp. – Dyrektor Finansowy. Główny Księgowy
1999 – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA GSM – Dyrektor Departamentu Księgowości, Główny Księgowy
1997 – 1999 – Alcatel Polska SA – Zastępca Głównego Księgowego; pełniona funkcja: Główny Księgowy w samodzielnej części Alcatela – departament Alcatel Contracting France SA
1993 – 1996 – WARBUD SA – Główny Księgowy
1991 – 1992 – FICADEX POLOGNE Sp. z o.o. – Samodzielny Księgowy (1991-1992 etat. Potem współpraca na zasadach zleceń)
1987 – 1990 – Orbis SA Hotele Victoria i Europejski – Kierownik magazynu gospodarczego hotelu VICTORIA
1980 – 1987 – SPHW O/Śródmieście Warszawa – Zastępca Kierownika sklepu RTV
1978 – 1979 – Urząd Dzielnicowy Warszawa Praga Północ – Starszy Kasjer

 

Beata Pniewska-Prokop jest członkiem Rad Nadzorczych Optibox Sp. z o.o., Capital Ventures Sp. z o.o., Ultra Chem SA, Chem Poland SA.

 

 

 

 

Elżbieta Serwińska - Członek Rady Nadzorczej

 

Elżbieta Serwińska ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Prawo. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, absolwentką Programu Europejskiego Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (2008), posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center (2017), absolwentką Studium Podyplomowego Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

Według rankingu Indirect Tax Lider Guide, organizowanym przez International Tax Review, wielokrotnie zaliczana do grona najlepszych specjalistów w podatku VAT w Polsce (ostatnia nominacja w 2018 roku).

 

W roku 2017 uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w podatkach w Polsce w prestiżowym rankingu International Tax Review.

 

Przebieg pracy zawodowej:


2006 – obecnie – MDDP Spółka Doradztwa Podatkowego – doradca podatkowy dział VAT
2003 – 2006 – KPMG doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym dział VAT
1998 – 2003 – Deloitte – doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym i Prawnym dział VAT
1996 –1998 – PWC – doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym i Prawnym dział VAT i Cła
1995 – 1996 – Ernst & Young, doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym i Prawnym dział VAT i Cła
 

 


Komitet Audytu


 

W dniu 20 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Członków Komitetu Audytu:

 

- Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Komitetu Audytu

- Beata Pniewska-Prokop – Członek Komitetu Audytu

- Elżbieta Serwińska – Członek Komitetu Audytu

 

Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

© 2014