BIEŻĄCE

 • ESPI 1/2020 Szacunkowe wyniki za III kwartały roku obrotowego 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 05.02.2020 14:09
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2019/20, tj. za okres 01.04.2019 – 31.12.2019:   Dane skonsolidowane:
  Przychody: 458,5 mln zł wobec 368,6 mln zł w analogiczn...

  więcej
 • ESPI 16/2019 Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 13.11.2019 16:41   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres 01.04.2019 – 30.09.2019:
  Dane skonsolidowane: Przychody: 291,4 mln zł wobec 236,7 mln zł w I pół...

  więcej
 • ESPI 15/2019 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 07.10.2019 13:12   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Zarząd GRODNO S.A. informuje, że w dniu 7 października 2019 r. roku otrzymał powiadomienie od osoby będącej członkiem Zarządu Grodno S.A. (t.j. osoby pełniącej obowiązki zarządcze) o transakcji, o które...

  więcej
 • ESPI 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:26   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2019 r.
  1) Andrzej Jurczak: posiadający 10.000.000 głosów ...

  więcej
 • ESPI 13/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu

  Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:21
    Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 września 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także informację o dokonanych zmianach Statutu Spółki.
  Jednocześnie Sp...

  więcej
 • ESPI 12/2019 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto

  Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:10   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że 30 września 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., w kwocie 8.092.948,07 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewię...

  więcej
 • ESPI 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 04.09.2019 15:50   Zarząd GRODNO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.   Pełna treść ogłoszenia ...

  więcej
 • ESPI 10/2019 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 09.08.2019 16:52   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2018/2019 na kapitał zapasowy, o którym Zarząd S...

  więcej
 • ESPI 9/2019 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 07.08.2019 16:18   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Emitenta za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w kwo...

  więcej
 • ESPI 8/2019 Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2019/2020

  Data publikacji: 06.08.2019 17:22   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres 01.04.2019 – 30.06.2019:   Dane skonsolidowane:
  Przychody: 135,6 mln zł wobec 110,6 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co...

  więcej

© 2014