BIEŻĄCE

 • ESPI 4/2020 Osiągnięcie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów związanych z COVID-19

  Data i godzina publikacji: 16.07.2020 13:04
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż dokonał oszacowania otrzymanego przez spółki Grupy Emitenta wsparcia finansowego związanego ze skutkami epidemii COVID-19.   W wyniku działań podjętych przez Emitenta oraz zarządy spółek wchodzących w s...

  więcej
 • ESPI 3/2020 K Korekta: Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 03.07.2020 17:34   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 3/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczącego szacunkowych wyników za rok obrotowy 2019/2020. Korekta polega na uzupełnieniu powyższego raportu o informacje wynikają...

  więcej
 • ESPI 3/2020 Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 29.06.2020 16:55   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2019/20, tj. za okres 01.04.2019 – 31.03.2020:   Dane skonsolidowane:
  Przychody: 623,6 mln zł wobec 489,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego...

  więcej
 • ESPI 2/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

  Data i godzina publikacji: 23.04.2020 15:58
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  - 23 lipca 2020 r. – jednostkowy i skonsolidowany r...

  więcej
 • ESPI 1/2020 Szacunkowe wyniki za III kwartały roku obrotowego 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 05.02.2020 14:09
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2019/20, tj. za okres 01.04.2019 – 31.12.2019:   Dane skonsolidowane:
  Przychody: 458,5 mln zł wobec 368,6 mln zł w analogiczn...

  więcej
 • ESPI 16/2019 Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 13.11.2019 16:41   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres 01.04.2019 – 30.09.2019:
  Dane skonsolidowane: Przychody: 291,4 mln zł wobec 236,7 mln zł w I pół...

  więcej
 • ESPI 15/2019 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 07.10.2019 13:12   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Zarząd GRODNO S.A. informuje, że w dniu 7 października 2019 r. roku otrzymał powiadomienie od osoby będącej członkiem Zarządu Grodno S.A. (t.j. osoby pełniącej obowiązki zarządcze) o transakcji, o które...

  więcej
 • ESPI 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:26   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2019 r.
  1) Andrzej Jurczak: posiadający 10.000.000 głosów ...

  więcej
 • ESPI 13/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu

  Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:21
    Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 września 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także informację o dokonanych zmianach Statutu Spółki.
  Jednocześnie Sp...

  więcej
 • ESPI 12/2019 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto

  Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:10   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że 30 września 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., w kwocie 8.092.948,07 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewię...

  więcej

© 2014