BIEŻĄCE

 • EBI 16/2015 Zakończenie emisji akcji serii D

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 23 kwietnia 2015 r. Uchwały nr 1/04/2015 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:   1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja akcji mia...

  więcej
 • EBI 15/2015 Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie

  Zarząd Spółki GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie (dalej: „Spółka), w nawiązaniu do opublikowanej raportem EBI nr 12/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 r. podjętej w dniu 23 kwietnia 2015 r. Uchwały nr 1/04/2015 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i zaoferowaniu tych...

  więcej
 • EBI 14/2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.   14.05.2015 r. - Raport kwartalny za IV kwartał (tj. za okres styczeń’2015 – marzec’2015)
  03.06.2015 r. - Raport roczny (tj. za okres kwiecień’201...

  więcej
 • EBI 13/2015 Rozpoczęcie franczyzowego modelu sprzedaży

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. została podpisana pierwsza umowa o współpracy na zasadach franczyzy z firmą APE IMPULS ARTUR JURCZAK PAWEŁ SASIN Spółka Jawna, umożliwiająca korzystanie z dedykowanego systemu informatycznego Spółki i jej systemu identyfikacji wizualnej. W roku 2015 Spółka planuje pozys...

  więcej
 • EBI 12/2015 Emisja akcji w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiana statutu Spółki

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki oraz na podstawie chwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2015 r., Zarząd Spółki podjął w dniu 23 kwietnia 2015 r. w formie aktu notarialnego Uchwałę nr 1/04/2015 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach k...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Korekta raportu 5/2015 z 10.03.2015 r.

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2015 z dnia 10.03.2015 r., dotyczącego nabycia akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych, Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, iż jego treść nie zawierała wszystkich informacji przedstawionych w otrzymanym od osoby zobowiązanej zawiadomieniu, tj. zawierała przedział czasu zamiast poszczególne daty dokonanych...

  więcej
 • EBI 11/2015 Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii C

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z zakończoną w dniu 5 grudnia 2014 roku publiczną ofertą akcji serii C („Oferta”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku, podaje do wiadomości informacje o wysokości poniesionych kosztów związanych z Ofertą.   Łączne koszty Oferty, w ramach kt&o...

  więcej
 • ESPI 5/2015 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, Andrzeja Jurczaka, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki, informację o transakcji nabycia akcji Spółki, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.   Transakcje naby...

  więcej
 • ESPI 4/2015 Korekta raportu z dnia 2.03.2015 r.

  W nawiązaniu do raportu ESPI z dnia 2 marca 2015 r., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej doszło do podania nieprawidłowej wartości udziału procentowego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI SA w kapitale zakładowym Spółki.   Błędna treść:
  „Na dzień 27 lutego 2015 r. Fundusze łącznie posiada...

  więcej
 • ESPI 3/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A.

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Quercus ...

  więcej

© 2014