BIEŻĄCE

 • EBI 24/2015 Korekta raportu EBI nr 23/2015 z dnia 23.07.2015 r.

  W nawiązaniu do raportu EBI nr 23/2015 r. z dnia 23.07.2015 r., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej doszło do podania nieprawidłowego tytułu raportu.

  Błędna treść:
  „Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał”

  Treść po...

  więcej
 • EBI 23/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

  Podstawa prawna: § 4 ...

  więcej
 • EBI 22/2015 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok obrotowy 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że dniu 23 lipca 2015 r. została podjęta uchwała Zarządu nr 2/07/2015 dotycząca rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014/2015. Zgodnie z uchwałą, Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1.845.823,32 PLN, tj. 0,12 PLN/akcja z zysku ...

  więcej
 • ESPI 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.   Załączniki: Treść og...

  więcej
 • EBI 21/2015 Prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2015/2016 (trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.), uwzględniający przyjętą w dniu 17 lipca 2015 r. „Strategię rozwoju Spółki na lata obrotowe 2015-2016” opublikowaną raportem EBI nr 20 w dniu 17 lipca 2015 r.  ...

  więcej
 • EBI 20/2015 Strategia rozwoju GRODNO S.A.

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. została podjęta uchwała nr 1/07/2015 zatwierdzającą „Strategię rozwoju Spółki na lata obrotowe 2015-2016”.

  Celem strategicznym Emitenta jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych.   STRATEGIA ROZWOJU NA LATA...

  więcej
 • ESPI 7/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A.

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 r., otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Querc...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Korekta raportu 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 r.

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2015 z dnia 4.06.2015 r., dotyczącego zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymanego od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, iż wskutek omy...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Korekta raportu 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 roku

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki nr 06/2015 opublikowanym w dniu 4 czerwca 2015 roku z powodu błędu technicznego opublikowany został tylko pierwszy akapit raportu.

  Treść raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 roku po korekcie:

  Zarząd Grodno S...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej od Trigon TFI S.A.

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2015 r., po publikacji raportu rocznego za rok 2014/2015, otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
   

  więcej

© 2014