BIEŻĄCE

 • EBI 20/2015 Strategia rozwoju GRODNO S.A.

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. została podjęta uchwała nr 1/07/2015 zatwierdzającą „Strategię rozwoju Spółki na lata obrotowe 2015-2016”.

  Celem strategicznym Emitenta jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych.   STRATEGIA ROZWOJU NA LATA...

  więcej
 • ESPI 7/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A.

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 r., otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Querc...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Korekta raportu 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 r.

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2015 z dnia 4.06.2015 r., dotyczącego zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymanego od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, iż wskutek omy...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Korekta raportu 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 roku

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki nr 06/2015 opublikowanym w dniu 4 czerwca 2015 roku z powodu błędu technicznego opublikowany został tylko pierwszy akapit raportu.

  Treść raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 roku po korekcie:

  Zarząd Grodno S...

  więcej
 • ESPI 6/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej od Trigon TFI S.A.

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2015 r., po publikacji raportu rocznego za rok 2014/2015, otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
   

  więcej
 • EBI 18/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.200.000 akcji serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższo...

  więcej
 • EBI 16/2015 Zakończenie emisji akcji serii D

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 23 kwietnia 2015 r. Uchwały nr 1/04/2015 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:   1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja akcji mia...

  więcej
 • EBI 15/2015 Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie

  Zarząd Spółki GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie (dalej: „Spółka), w nawiązaniu do opublikowanej raportem EBI nr 12/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 r. podjętej w dniu 23 kwietnia 2015 r. Uchwały nr 1/04/2015 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i zaoferowaniu tych...

  więcej
 • EBI 14/2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.   14.05.2015 r. - Raport kwartalny za IV kwartał (tj. za okres styczeń’2015 – marzec’2015)
  03.06.2015 r. - Raport roczny (tj. za okres kwiecień’201...

  więcej
 • EBI 13/2015 Rozpoczęcie franczyzowego modelu sprzedaży

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. została podpisana pierwsza umowa o współpracy na zasadach franczyzy z firmą APE IMPULS ARTUR JURCZAK PAWEŁ SASIN Spółka Jawna, umożliwiająca korzystanie z dedykowanego systemu informatycznego Spółki i jej systemu identyfikacji wizualnej. W roku 2015 Spółka planuje pozys...

  więcej

© 2014