BIEŻĄCE

 • ESPI 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 04.09.2019 15:50   Zarząd GRODNO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.   Pełna treść ogłoszenia ...

  więcej
 • ESPI 10/2019 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 09.08.2019 16:52   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2018/2019 na kapitał zapasowy, o którym Zarząd S...

  więcej
 • ESPI 9/2019 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 07.08.2019 16:18   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Emitenta za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w kwo...

  więcej
 • ESPI 8/2019 Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2019/2020

  Data publikacji: 06.08.2019 17:22   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres 01.04.2019 – 30.06.2019:   Dane skonsolidowane:
  Przychody: 135,6 mln zł wobec 110,6 mln zł w roku obrotowym 2018/2019, co...

  więcej
 • ESPI 7/2019 Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2018/2019

  Data i godzina publikacji: 27.06.2019 16:14   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za roku obrotowy 2018/2019, tj. za okres 01.04.2018 – 31.03.2019:
  Dane skonsolidowane:
  Przychody: 489,4 mln zł wobec 429,5 mln zł w roku obrotowym 2017/2018, co stanowi ...

  więcej
 • ESPI 6/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 29.04.2019 16:27
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020, tj. za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  - 11 lipca 2019 r. – jednostkowy i skonsolidowany ra...

  więcej
 • ESPI 5/2019 Znaczne pakiety – korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.

  Data i godzina publikacji: 2019-02-27 13:12   Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Jacka Bieniaka korektę Zawiadomienia, w nawiązaniu do Zawiadomienia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2019 w dniu 28...

  więcej
 • ESPI 4/2019 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego

  Data i godzina publikacji: 12.02.2019, 9:47 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018 – 31.12.2018:   Dane skonsolidowane: Przychody: 368.602 tys. zł wobec 3...

  więcej
 • ESPI 3/2019 Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

  Data i godzina publikacji: 28.01.2019 16:51   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Bieniaka, w związku z zakupem znacznego pakietu akcji Emitenta.
  W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia.   Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pak...

  więcej
 • ESPI 2/2019 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 23.01.2019 16:09
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie od TRIGON TFI S.A., złożone w imieniu funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1) l...

  więcej

© 2014