BIEŻĄCE

 • ESPI 6/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

  Data i godzina publikacji: 29.04.2019 16:27
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020, tj. za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  - 11 lipca 2019 r. – jednostkowy i skonsolidowany ra...

  więcej
 • ESPI 5/2019 Znaczne pakiety – korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.

  Data i godzina publikacji: 2019-02-27 13:12   Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Jacka Bieniaka korektę Zawiadomienia, w nawiązaniu do Zawiadomienia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2019 w dniu 28...

  więcej
 • ESPI 4/2019 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego

  Data i godzina publikacji: 12.02.2019, 9:47 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018 – 31.12.2018:   Dane skonsolidowane: Przychody: 368.602 tys. zł wobec 3...

  więcej
 • ESPI 3/2019 Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

  Data i godzina publikacji: 28.01.2019 16:51   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Bieniaka, w związku z zakupem znacznego pakietu akcji Emitenta.
  W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia.   Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pak...

  więcej
 • ESPI 2/2019 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 23.01.2019 16:09
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie od TRIGON TFI S.A., złożone w imieniu funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1) l...

  więcej
 • ESPI 1/2019 Podpisanie umowy sprzedaży 51% udziałów El-Corte Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 15.01.2019 21:37   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent") informuje, iż 15 stycznia 2019 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną („Inwestor”) została zawarta Umowa Sprzedaży przez Emitenta 51% udziałów El-Corte Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („Przed...

  więcej
 • ESPI 23/2018 Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 28.12.2018 15:40   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., informuje, iż w dniu 28 grudnia otrzymał potwierdzenie od dwóch osób fizycznych („Sprzedający”), z którymi zawarł umowę nabycia 100% ud...

  więcej
 • ESPI 22/2018 Podpisanie umowy nabycia 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 27.12.2018 18:43
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent") informuje, iż 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a dwoma osobami fizycznymi („Sprzedający”) zawarta została umowa nabycia 100% udziałów („Umowa”) Magma Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (&q...

  więcej
 • ESPI 21/2018 Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

  Data i godzina publikacji: 20.12.2018 19:35   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd GRODNO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku nastąpiło podpisanie Umowy Kredytów pomiędzy: Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., INEGRO Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. (dalej łącznie „Kredytobiorcy”) a konsorcjum składaj...

  więcej
 • ESPI 20/2018 K Korekta raportu ESPI nr 20/2018 - Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 15.12.2018 15:31   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   W związku z omyłką pisarską zawartą w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2018 z dnia 15 grudnia 2018 r. co do wysokości płatności pierwszej części „Ceny za Udziały” (było: 16,3 mln PLN, powinno być: 16,0 mln PLN) oraz co do wart...

  więcej

© 2014