BIEŻĄCE

 • ESPI 1/2019 Podpisanie umowy sprzedaży 51% udziałów El-Corte Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 15.01.2019 21:37   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent") informuje, iż 15 stycznia 2019 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną („Inwestor”) została zawarta Umowa Sprzedaży przez Emitenta 51% udziałów El-Corte Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („Przed...

  więcej
 • ESPI 23/2018 Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 28.12.2018 15:40   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., informuje, iż w dniu 28 grudnia otrzymał potwierdzenie od dwóch osób fizycznych („Sprzedający”), z którymi zawarł umowę nabycia 100% ud...

  więcej
 • ESPI 22/2018 Podpisanie umowy nabycia 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 27.12.2018 18:43
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent") informuje, iż 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a dwoma osobami fizycznymi („Sprzedający”) zawarta została umowa nabycia 100% udziałów („Umowa”) Magma Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (&q...

  więcej
 • ESPI 21/2018 Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

  Data i godzina publikacji: 20.12.2018 19:35   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd GRODNO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku nastąpiło podpisanie Umowy Kredytów pomiędzy: Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., INEGRO Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. (dalej łącznie „Kredytobiorcy”) a konsorcjum składaj...

  więcej
 • ESPI 20/2018 K Korekta raportu ESPI nr 20/2018 - Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 15.12.2018 15:31   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   W związku z omyłką pisarską zawartą w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2018 z dnia 15 grudnia 2018 r. co do wysokości płatności pierwszej części „Ceny za Udziały” (było: 16,3 mln PLN, powinno być: 16,0 mln PLN) oraz co do wart...

  więcej
 • ESPI 20/2018 Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów

  Data i godzina publikacji: 15.12.2018 07:18   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 18/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., informuje iż 14 grudnia 2018 r. podpisał umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów („Umowa przedwstępna”) Magma Sp. z o.o. z si...

  więcej
 • ESPI 19/2018 Szacunkowe wyniki GRODNO SA za I półrocze roku obrotowego

  Data i godzina publikacji: 21.11.2018, 15:54   Podstawa praca: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018-30.09.2018:   Dane skonsolidowane:   Przychody: 236.677 tys. zł wobe...

  więcej
 • ESPI 18/2018 Określenie wstępnych warunków transakcji zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej

  Data i godzina publikacji: 14.11.2018 15:23   Podstawa prawna: art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 19/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., informuje iż 14 listopada 2018 r. zakończył ustalanie wstępnych warunków dotyczących zakupu 100% udziałów przedsiębiorstwa z branży ...

  więcej
 • ESPI 17/2018 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

  Data i godzina publikacji: 09.11.2018, 16:21   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019,...

  więcej
 • ESPI 16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:37   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 września 2018 r.   Andrzej Jurczak: posiadający 10.000.000 ...

  więcej

© 2014