BIEŻĄCE

 • ESPI 20/2018 Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów

  Data i godzina publikacji: 15.12.2018 07:18   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 18/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., informuje iż 14 grudnia 2018 r. podpisał umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów („Umowa przedwstępna”) Magma Sp. z o.o. z si...

  więcej
 • ESPI 19/2018 Szacunkowe wyniki GRODNO SA za I półrocze roku obrotowego

  Data i godzina publikacji: 21.11.2018, 15:54   Podstawa praca: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018-30.09.2018:   Dane skonsolidowane:   Przychody: 236.677 tys. zł wobe...

  więcej
 • ESPI 18/2018 Określenie wstępnych warunków transakcji zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej

  Data i godzina publikacji: 14.11.2018 15:23   Podstawa prawna: art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. ("Zarząd", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 19/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., informuje iż 14 listopada 2018 r. zakończył ustalanie wstępnych warunków dotyczących zakupu 100% udziałów przedsiębiorstwa z branży ...

  więcej
 • ESPI 17/2018 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

  Data i godzina publikacji: 09.11.2018, 16:21   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019,...

  więcej
 • ESPI 16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:37   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 września 2018 r.   Andrzej Jurczak: posiadający 10.000.000 ...

  więcej
 • ESPI 15/2018 Uchwały podjęte przez ZWZ Grodno S.A. w dniu 18 września 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:33   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 września 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako załącznik do niniejszego raportu.   Szczeg&...

  więcej
 • ESPI 14/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:29   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały skutkujące zmianami w składzie Rady Nadzorczej.
  W związku ze złożonymi rezygnacjami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ...

  więcej
 • ESPI 13/2018 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:21
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ZWZ postanowił...

  więcej
 • ESPI 12/2018 K Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał - korekta

  Data i godzina publikacji: 22.08.2018 10:36   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   W związku z przekazaniem w raporcie nr 12/2018 załącznika o prawidłowej treści, ale omyłkowo w formie edytowalnej Grodno S.A. przekazuje ponownie pełną treść raportu wraz z załącznikiem w pliku nieedytowalnym:   Zarząd GRODNO S.A...

  więcej
 • ESPI 12/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 22.08.2018 08:49   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ...

  więcej

© 2014