BIEŻĄCE

 • ESPI 11/2018 Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 21.08.2018 19:49   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Panowie Dariusz Skłodowski oraz Marcin Woźniak złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 sierpnia 2018 ...

  więcej
 • ESPI 10/2018 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 20.08.2018 15:08   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd GRODNO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Emitenta wypracowanego w ...

  więcej
 • ESPI 9/2018 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2018/19

  Data i godzina publikacji: 02.08.2018 16:58   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018-30.06.2018:
  Dane jednostkowe:
  Przychody: 104.827 tys. zł wobec 89.573 tys. zł w an...

  więcej
 • ESPI 8/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

  Data i godzina publikacji: 30.04.2018 22:18   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za ...

  więcej
 • ESPI 7/2018 Rejestracja przez sąd zmian w statucie

  Data i godzina publikacji 09:22, 19.04.2018     Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Spó...

  więcej
 • ESPI 6/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

  Data i godzina publikacji: 06.03.2018 09:47   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza, w dniu 5 marca 2018 r. ustalił...

  więcej
 • ESPI 5/2018 Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 13.02.2018 09:42   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 r. oraz 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Zarząd Grodno S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2018 r. dokonał ostatecznego ustalenia warunków cenowych nabycia udział&oa...

  więcej
 • ESPI 4/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

  Data i godzina publikacji: 12.02.2018 15:59   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Grodno ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dobytego w dniu 12 lutego 2018 r.:   1. Andrzej Jurczak: posiadaj...

  więcej
 • ESPI 3/2018 Zmiany w statucie podjęte przez NWZ Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

  Data i godzina publikacji: 12.02.2018 15:55   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grodno („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A., w dniu 12 lutego 2018 r. uchwaliło zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że paragrafowi 8 Statutu nadano nowe, następujące brzm...

  więcej
 • ESPI 2/2018 Treść uchwał podjętych na NWZ Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

  Data i godzina publikacji: 12.02.2018 15:50   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Grodno („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej widomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 r.   Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust...

  więcej

© 2014