BIEŻĄCE

 • ESPI 15/2018 Uchwały podjęte przez ZWZ Grodno S.A. w dniu 18 września 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:33   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 września 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako załącznik do niniejszego raportu.   Szczeg&...

  więcej
 • ESPI 14/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:29   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały skutkujące zmianami w składzie Rady Nadzorczej.
  W związku ze złożonymi rezygnacjami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ...

  więcej
 • ESPI 13/2018 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

  Data i godzina publikacji: 18.09.2018 15:21
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ZWZ postanowił...

  więcej
 • ESPI 12/2018 K Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał - korekta

  Data i godzina publikacji: 22.08.2018 10:36   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   W związku z przekazaniem w raporcie nr 12/2018 załącznika o prawidłowej treści, ale omyłkowo w formie edytowalnej Grodno S.A. przekazuje ponownie pełną treść raportu wraz z załącznikiem w pliku nieedytowalnym:   Zarząd GRODNO S.A...

  więcej
 • ESPI 12/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 22.08.2018 08:49   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ...

  więcej
 • ESPI 11/2018 Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 21.08.2018 19:49   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Panowie Dariusz Skłodowski oraz Marcin Woźniak złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 sierpnia 2018 ...

  więcej
 • ESPI 10/2018 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 20.08.2018 15:08   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd GRODNO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Emitenta wypracowanego w ...

  więcej
 • ESPI 9/2018 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2018/19

  Data i godzina publikacji: 02.08.2018 16:58   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018-30.06.2018:
  Dane jednostkowe:
  Przychody: 104.827 tys. zł wobec 89.573 tys. zł w an...

  więcej
 • ESPI 8/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

  Data i godzina publikacji: 30.04.2018 22:18   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za ...

  więcej
 • ESPI 7/2018 Rejestracja przez sąd zmian w statucie

  Data i godzina publikacji 09:22, 19.04.2018     Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Spó...

  więcej

© 2014