BIEŻĄCE

 • ESPI 6/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

  Data i godzina publikacji: 06.03.2018 09:47   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza, w dniu 5 marca 2018 r. ustalił...

  więcej
 • ESPI 5/2018 Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 13.02.2018 09:42   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 r. oraz 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Zarząd Grodno S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2018 r. dokonał ostatecznego ustalenia warunków cenowych nabycia udział&oa...

  więcej
 • ESPI 4/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

  Data i godzina publikacji: 12.02.2018 15:59   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Grodno ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dobytego w dniu 12 lutego 2018 r.:   1. Andrzej Jurczak: posiadaj...

  więcej
 • ESPI 3/2018 Zmiany w statucie podjęte przez NWZ Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

  Data i godzina publikacji: 12.02.2018 15:55   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grodno („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A., w dniu 12 lutego 2018 r. uchwaliło zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że paragrafowi 8 Statutu nadano nowe, następujące brzm...

  więcej
 • ESPI 2/2018 Treść uchwał podjętych na NWZ Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

  Data i godzina publikacji: 12.02.2018 15:50   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Grodno („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej widomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 r.   Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust...

  więcej
 • ESPI 1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2018 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 15.01.2018 16:08   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.   Pełna treść ogło...

  więcej
 • ESPI 19/2017 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie określenia warunków zakupu udziałów przedsiębiorstwa z branży elektro

  Data i godzina publikacji raportu: 12.12.2017 23:20   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku został zawarty z podmiotem z branży elektro („Przedsiębiorstwo”) list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie warunków zakupu przez Emitenta 100% ud...

  więcej
 • ESPI 18/2017 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017/18

  Data i godzina publikacji: 16.11.2017 16:57   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2017/18, tj. za okres 01.04.2017-30.09.2017:
  Dane jednostkowe:
  Przychody: 190.069 tys. PLN wobec 158.188 tys. PLN w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 20%.
  EBITDA: 4.598 tys...

  więcej
 • ESPI 17/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych

  Data i godzina publikacji: 10.11.2017 13:57   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd GRODNO S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2017 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze o firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Leonarda 1A/3, wpisanej na listę podmiotów...

  więcej
 • ESPI 16/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 17:26   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Grodno ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2017 r.:   1. Andrzej Jurczak; posiadający 10.000.000 głos&...

  więcej

© 2014