BIEŻĄCE

 • ESPI 5/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Data i godzina publikacji raportu: 12.05.2017 14:52   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze o firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Leonarda 1A/3, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rew...

  więcej
 • ESPI 4/2017 Zawiadomienie od Trigon TFI - zwiększenie posiadanego udziału głosów

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno "Spółka" działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o ofercie informuje, iż Spółka w dniu 5 maja 2017...

  więcej
 • ESPI 3/2017 Termin publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

  Data i godzina publikacji raportu: 28.04.2017 13:34   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku:

  - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 - 5 lipca 2017 roku,
  - skonsolidowany raport za I kwarta...

  więcej
 • ESPI 2/2017 Podpisanie umowy nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji raportu: 03.02.2017 20:34
    W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 6 października 2016 r. Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku spełnił się ostatni warunek określony w zawartej w dniu 5 października 2016 r. przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów ("Umowa Przedwstępna")pomiędzy ...

  więcej
 • ESPI 1/2017 Szacunkowe wyniki finansowe GRODNO za 3q'2016

  Data i godzina publikacji raportu: 03.02.2017 20:25   Zarząd Grodno S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2016/2017, tj. za okres 1.04.2016-31.12.2016:   Przychody: 251,21 mln PLN wobec 245,41 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 5,...

  więcej
 • ESPI 19/2016 Powołanie Komitetu Audytu

  Data i godzina publikacji raportu: 13.12.2016 14:39   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu w składzie:
  1. Dariusz Skłodowski – Przewodniczący Komitetu Aud...

  więcej
 • ESPI 18/2016 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 13.12.2016 14:34   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Pana Tomasza Filipowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Dar...

  więcej
 • ESPI 17/2016 Zawiadomienie od Trigon TFI S.A. o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów Grodno S.A.

  Data i godzina publikacji raportu: 29.11.2016 21:58   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publiczn...

  więcej
 • ESPI 16/2016 Wstępne półroczne wyniki finansowe

  Data i godzina publikacji raportu: 08.11.2016 20:59   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
   
  Zarząd Grodno S.A.  ("Spółka") informuje o wstępnych, szacunkowych półrocznych wynikach finansowych, tj. za okres 1.04.2016-30.09.2016:   Przychody: 158,2 mln PLN wobec 147,6 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego rok, co stanow...

  więcej
 • ESPI 6/2016 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 06.10.2016 12:54   Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 roku, który dotyczył zawarcia przedwstępnej u...

  więcej

© 2014