BIEŻĄCE

 • ESPI 19/2016 Powołanie Komitetu Audytu

  Data i godzina publikacji raportu: 13.12.2016 14:39   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu w składzie:
  1. Dariusz Skłodowski – Przewodniczący Komitetu Aud...

  więcej
 • ESPI 18/2016 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 13.12.2016 14:34   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Pana Tomasza Filipowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Dar...

  więcej
 • ESPI 17/2016 Zawiadomienie od Trigon TFI S.A. o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów Grodno S.A.

  Data i godzina publikacji raportu: 29.11.2016 21:58   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publiczn...

  więcej
 • ESPI 16/2016 Wstępne półroczne wyniki finansowe

  Data i godzina publikacji raportu: 08.11.2016 20:59   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
   
  Zarząd Grodno S.A.  ("Spółka") informuje o wstępnych, szacunkowych półrocznych wynikach finansowych, tj. za okres 1.04.2016-30.09.2016:   Przychody: 158,2 mln PLN wobec 147,6 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego rok, co stanow...

  więcej
 • ESPI 6/2016 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 06.10.2016 12:54   Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 roku, który dotyczył zawarcia przedwstępnej u...

  więcej
 • ESPI 6/2016 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów

  Data i godzina publikacji raportu: 06.10.2016 08:05   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2016 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży udziałów („Umowa Przedwstępna”), pomiędzy Emitentem a 5 osoba fizycznymi („Sprzedający”) będącym...

  więcej
 • ESPI 14/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 16:15   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 września 2016 r.:   1. Andrzej Jurczak; posiad...

  więcej
 • ESPI 13/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 16:11   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załącznik:
  Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2016 r. powołało w do Rady Nadzorczej Sp...

  więcej
 • ESPI 12/2016 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:46   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.09.2016, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymał od Pani Mirosławy Jurczak-Serwińskiej rezygnację z funkcji Przew...

  więcej
 • ESPI 11/2016 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:41   Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że 28 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 201...

  więcej

© 2014