EBI - ŁAD KORPORACYJNY

 • EBI 1/2016 Grodno Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

    Załącznik:
  - Grodno S.A. - dobre praktyki   Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grodno Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami &nb...

  więcej
 • EBI 1/2015 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

  Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd spółki Grodno S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:
    Zasada I.5 ...

  więcej
 • EBI 6/2011 Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Zarząd spółki GRODNO SA w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" które nie są przez emitenta stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywneg...

  więcej

© 2014