OKRESOWE

 • Skonsolidowany raport kwartalny 3/2018

  Data i godzina publikacji: 14.02.2019 17:30   Załączniki:
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Raport - Sprawozdanie Zarządu   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) SP...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny 2018 PSr

  Data i godzina publikacji: 14.12.2018 08:39   Załączniki:
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - Jednostkowe SF
  - Raport biegłego rewidenta - Skonsolidowane SF
  - Skonsolidowany Raport Półroczny 18/19     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport kwartalny 1/2018

  Data i godzina publikacji: 09.08.2018 07:55   Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport za I kw. 2018/19
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
      WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) S...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

  Data i godzina publikacji: 26.07.2018 08:15
  Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2017-18 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdań   -  2017/18  2016/17 ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2017 R

  Data i godzina publikacji: 26.07.2018 08:11
  Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2017-18 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdań     -  2017/18  2016/...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

  Data i godzina publikacji: 14.02.2018 07:59   Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport Grodno SA za IIIQ 2017/17
  - Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Śródroczne Sprawozdanie Finansowe     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny 2017 PSr

  Data i godzina publikacji: 22.11.2017 07:58   Załączniki:
  - Skonsolidowane skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
  - Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
  - Sprawozdanie z działalności Zarządu
  - Opinia i raport biegłego rewidenta - SSF
  - Opinia i raport biegłego rewidenta - SF   WYBRANE ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport kwartalny 1/2017

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:53
  Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport Grodno SA za I kw. 2017/18
  - Śródroczne skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grodno SA
  - Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grodno SA     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

  Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:03     Załączniki: - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za rok obrotowy 2016/17   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2016 R

    Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:01   Załączniki: - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/17     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej

© 2014