OKRESOWE

 • Skonsolidowany raport kwartalny 1/2017

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:53
  Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport Grodno SA za I kw. 2017/18
  - Śródroczne skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grodno SA
  - Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grodno SA     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

  Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:03     Załączniki: - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za rok obrotowy 2016/17   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2016 R

    Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:01   Załączniki: - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/17     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

  Data i godzina publikacji raportu: 08.02.2017 08:18   Załączniki:
  - Śródroczny raport za III kwartał roku obrotowego 2016/2017
  - Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR narastająco I-IIIQ 2016/2017...

  więcej
 • Raport okresowy półroczny za 2016 P

  Data i godzina publikacji raportu: 23.11.2016 21:31   Załączniki: - Półroczne sprawozdanie z działalności za okres 04-09.2016 - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 - Raport biegłego rewidenta   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
           ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

  Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 08:06   Załączniki:
  - Śródroczny raport za I kwartał 2016 r.
  - Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z C...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2015 R

   Załączniki:
  - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016
  - Sprawozdanie zarządu z działalnośći za rok obrotowy 2015/2016
  - Opinia i raport biegłego rewidenta     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł - w tys. EUR - - 20...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny 3/2015

  Załączniki: Grodno S.A.: Śródroczny Raport za III kwartał 2015 r. Grodno S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. ...

  więcej
 • Raport okresowy półroczny za okres 04-09.2015

  Załączniki: - Raport okresowy półroczny za okres 04-09.2015 - Sprawozdanie finansowe półroczne za okres 04-09.2015 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego półrocznego za okres 04-09.2015   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł   EUR   ...

  więcej
 • EBI 25/2015 Raport za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
  Załączniki: GRODNO-raport_1Q2015-2016.pdf rozmiar: 1841.7 kB
  Osoby reprezentujące spółkę: Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

  więcej

© 2014