OKRESOWE

 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

  Data i godzina publikacji: 14.02.2018 07:59   Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport Grodno SA za IIIQ 2017/17
  - Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Śródroczne Sprawozdanie Finansowe     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny 2017 PSr

  Data i godzina publikacji: 22.11.2017 07:58   Załączniki:
  - Skonsolidowane skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
  - Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
  - Sprawozdanie z działalności Zarządu
  - Opinia i raport biegłego rewidenta - SSF
  - Opinia i raport biegłego rewidenta - SF   WYBRANE ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport kwartalny 1/2017

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:53
  Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport Grodno SA za I kw. 2017/18
  - Śródroczne skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grodno SA
  - Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grodno SA     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

  Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:03     Załączniki: - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za rok obrotowy 2016/17   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2016 R

    Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:01   Załączniki: - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/17     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

  Data i godzina publikacji raportu: 08.02.2017 08:18   Załączniki:
  - Śródroczny raport za III kwartał roku obrotowego 2016/2017
  - Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR narastająco I-IIIQ 2016/2017...

  więcej
 • Raport okresowy półroczny za 2016 P

  Data i godzina publikacji raportu: 23.11.2016 21:31   Załączniki: - Półroczne sprawozdanie z działalności za okres 04-09.2016 - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 - Raport biegłego rewidenta   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
           ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

  Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 08:06   Załączniki:
  - Śródroczny raport za I kwartał 2016 r.
  - Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z C...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2015 R

   Załączniki:
  - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016
  - Sprawozdanie zarządu z działalnośći za rok obrotowy 2015/2016
  - Opinia i raport biegłego rewidenta     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł - w tys. EUR - - 20...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny 3/2015

  Załączniki: Grodno S.A.: Śródroczny Raport za III kwartał 2015 r. Grodno S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. ...

  więcej

© 2014