OKRESOWE

 • EBI 5/2014 Raport za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO Raport za III kwartał 2013 - 2014.pdf rozmiar: 291.0 kB
  Osoby reprezentuj...

  więcej
 • EBI 18/2013 Raport za II kwartał roku obrotowego 2013/2014

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO Raport za II kwartał 2013-2014.pdf rozmiar: 717.7 kB
  Osoby reprezentujące ...

  więcej
 • EBI 11/2013 Raport roczny za rok obrotowy 2012/2013

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za rok obrotowy 2012/2013.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki: GRODNO_Opinia i raport biegłego rewidenta 2012_2013.pdf rozmiar: 620...

  więcej
 • EBI 10/2013 Raport za I kwartał roku obrotowego 2013/2014

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO Raport za I kwartał 2013-2014.pdf rozmiar: 254.4 kB
  Osoby reprezentujące sp...

  więcej
 • EBI 8/2013 Raport za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO Raport za IV kwartał 2012-2013.pdf rozmiar: 932.9 kB
  Osoby reprezentujące ...

  więcej
 • EBI 3/2013 Raport za III kwartał roku obrotowego 2012/2013

  Zarząd GRODNO S.A. w załączeniu przekazuje raport za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO Raport za III kwartał 2012-2013.pdf rozmiar: 279.0 kB
  Osoby reprezentując...

  więcej
 • EBI 28/2012 Raport za II kwartał 2012/2013 roku obrotowego

  Zarząd GRODNO S.A. w załączeniu przekazuje raport za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO Raport kwartalny II kwartał 2012-2013.pdf rozmiar: 652.6 kB
  Osoby reprezent...

  więcej
 • EBI 22/2012 Raport roczny za okres 2011/2012

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za rok obrachunkowy 2011/2012.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki: Grodno S.A. - opinia i raport biegłego.pdf rozmiar: 739.0 kB ...

  więcej
 • EBI 16/2012 Raport za I kwartał 2012/2013 roku obrotowego

  Zarząd GRODNO S.A. w załączeniu przekazuje raport za I kwartał 2012/2013 roku obrotowego.


  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.


  Załączniki: GRODNO_Raport kwartalny_I kwartał obrachunkowy 2012-2013.pdf rozmiar: 830.0 kB
  Oso...

  więcej
 • EBI 13/2012 Raport za IV kwartał 2011/2012 roku obrotowego

  Zarząd GRODNO S.A. w załączeniu przekazuje raport za IV kwartał 2011/2012 roku obrotowego.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu -Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
  Załączniki: Grodno SA - Raport kwartalny z dzialalnosci za IVQ 2011 2012.pdf rozmiar: 552.6 kB ...

  więcej

© 2014