1,2 mld zł przychodów Grodna w roku obrotowym 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w marcu skonsolidowane przychody Grodno S.A. wyniosły 147,5 mln zł, co oznacza wzrost o 71% rdr i najlepszy sprzedażowo miesiąc w historii firmy. W całym roku obrotowym 2021/22 obroty spółki osiągnęły 1,2 mld zł, rosnąc o 68% rdr i bijąc kolejny rekord.

 
Najlepszy dotąd miesięczny wynik sprzedażowy Grodno zawdzięcza przede wszystkim wysokiej sprzedaży w segmentach OZE oraz kabli i przewodów. Podobnie, jak w poprzednich okresach, spółka odnotowała wzrost w każdym obszarze swojego biznesu.


- Marzec był rewelacyjny pod kątem przychodów, na co złożyło się wiele czynników, m. in. wciąż dobra koniunktura w budownictwie, czy mini boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne związany z kwietniowymi zmianami w systemie rozliczeń. Zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi, obecnie notujemy też bardzo duży wzrost w komercyjnych instalacjach fotowoltaicznych, który powinien utrzymać się w dłuższym terminie – powiedział Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.


Przychody Grodna za ostatnie dwanaście miesięcy złożyły się na rekordowe 1,2 mld zł w całym roku obrotowym 2021/22. Spółka utrzymała tym samym wieloletnią tendencję wzrostową, po raz kolejny wyprzedzając rynek i rosnąc najszybciej w swojej historii.


- Początkowo założyliśmy przekroczenie miliarda przychodów w nieco dalszej perspektywie, ale już dziś jesteśmy na tym poziomie. W ostatnich dwóch latach doskonale wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe do umocnienia pozycji i zwiększenia skali. Skala ta zdecydowanie pomaga nam obecnie, przy osłabionych łańcuchach dostaw i ograniczonym dostępie do niektórych towarów. Przekłada się na dużą siłę zakupową i ułatwia dalszy szybki rozwój – dodał Prezes Andrzej Jurczak.


Wyższej sprzedaży Grodna w ostatnich okresach raportowych towarzyszył skokowy wzrost wyników. W zamkniętych w grudniu trzech kwartałach 2021/22 spółka odnotowała 32,6 mln zł zysku netto, czyli blisko trzykrotnie więcej wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Rekordowe 13,3 mln zł wyniku netto w pojedynczym III kwartale oznaczało aż czterokrotny wzrost rdr. Zarząd oczekuje utrzymania podobnej tendencji również w zakończonym w marcu IV kwartale i całym roku obrotowym.


- Zwiększamy przychody, ale przede wszystkim jeszcze szybciej rosną nasze wyniki, co korzystnie wpływa na rentowność. Sytuacja ta potwierdza słuszność przyjętej strategii skupionej na rozwoju w atrakcyjnych biznesowo obszarach rynku elektrotechnicznego. W perspektywie ostatniego kwartału i całego roku spodziewamy się kolejnych bardzo dobrych wyników. Na ten moment jest za wcześnie by szacować konkretne wartości, ale niezmiennie celujemy w rentowność ponad 5% EBITDA i kolejne rekordy – stwierdził Prezes Jurczak.


W roku obrotowym 2022/23 Grodno planuje utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w oparciu o perspektywiczne obszary rynku OZE i uczestnictwo w zachodzącej rewolucji energetycznej, wspieranej dodatkowo publicznymi programami.


- W fotowoltaice oczekujemy dalszego wzrostu - w zakresie instalacji wielkoskalowych, komercyjnych, ale i wciąż przydomowych, zasilanych Moim Prądem 4.0. Olbrzymi potencjał mają też pompy ciepła wspierane programem Moje Ciepło. Generalnie, dostrzegamy bardzo duże perspektywy biznesowe dla każdego obszaru naszej działalności. Popyt na rozwiązania
i usługi w zakresie nowoczesnej energetyki na pewno pozostanie wysoki. W obecnych okolicznościach to już nie tylko kwestia czystej energii, ale i bezpieczeństwa energetycznego
– podsumował Prezes Andrzej Jurczak.