Zarząd Grodno rekomenduje dywidendę 0,21 zł za akcję

Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy ponad 3,2 mln zł, czyli ok. 30% zysku za poprzedni rok obrotowy. Oznacza to 0,21 zł na jedną akcję i najwyższą do tej pory dywidendę Grodno S.A.


Jednostkowy zysk netto Grodno S.A. za rok obrotowy zamknięty w marcu br. wyniósł ponad 10,3 mln zł i był to najwyższy wynik w ponad trzydziestoletniej historii Spólki. Zgodnie z propozycją Zarządu, 7,1 mln zł z tej kwoty ma zasilić kapitał zapasowy, zaś 3,2 mln zł przypaść akcjonariuszom.


- Ubiegły rok obrotowy był zdecydowanie najlepszym w historii naszej działalności. Bardzo wysoka sprzedaż przełożyła się na rekordowy wynik finansowy, którym – jako spółka dywidendowa – chcemy podzielić się z akcjonariuszami. Obecnie rynek stwarza nam świetne perspektywy dalszego rozwoju. Chcemy je w dalszym ciągu jak najlepiej wykorzystywać, jednocześnie utrzymując praktykę dzielenia się zyskiem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.


Wniosek dotyczący sposobu podziału zysku Spółki został skierowany przez Zarząd do Rady Nadzorczej.