ESPI 15/2020 Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grodno S.A. na lata 2020-2024

Data i godzina publikacji: 05.10.20 16:48

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grodno S.A. na lata 2020-2024 (Strategia).

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść Strategii.

 

Załącznik:

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu