BIEŻĄCE

 • ESPI 1/2021 Szacunkowe przychody za grudzień 2020 r.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Data i godzina publikacji: 04.01.2021 18:40   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w grudniu 2020 r. wyniosły 59,8 mln zł wobec 52,9 mln zł w grudniu 2019 r., co oznacza wzrost o 13% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres dziewięciu miesięcy) skonsolidowane przychody wynios...

  więcej
 • ESPI 33/2020 Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 23.12.2020 11:09   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   W nawiązaniu do raportów ESPI 22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz ESPI 23/2020 z dnia 28 grudnia 2018 r., Zarząd Grodno S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów Magma Sp. z o....

  więcej
 • ESPI 32/2020 Rejestracja przez sąd zmian w statucie

  Data i godzina publikacji: 03.12.2020 16:16   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 26 listopada 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są...

  więcej
 • ESPI 31/2020 Szacunkowe przychody za listopad 2020 r.

  Data i godzina publikacji 02.12.2020 08:28   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w listopadzie 2020 r. wyniosły 64 mln zł wobec 55,4 mln zł w listopadzie 2019 r., co oznacza wzrost o 15,5% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres ośmiu miesięcy, od kwietnia do listopada) skonsolido...

  więcej
 • ESPI 30/2020 Zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 24.11.2020 16:56   Podstawa prawna: 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od osób pełniących obowiązki zarządcze - Pana Andrzeja Jurczaka, Prezesa Zar...

  więcej
 • ESPI 29/2020 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 24.11.2020 09:01   Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pana Andrzeja Jurczaka – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pani Moniki Jurczak – Członkini Za...

  więcej
 • ESPI 28/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

  Data i godzina publikacji: 20.11.2020 14:03   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r. na dzień 30 grudnia 2020 r.
  Szczegó...

  więcej
 • ESPI 27/2020 Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

  Data i godzina publikacji: 16.11.2020 13:43   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2020/2021, tj. za okres 01.04.2020 – 30.09.2020:
  Dane skonsolidowane: Przychody: 335,7 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okres...

  więcej
 • ESPI 26/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

  Data i godzina publikacji: 13.11.2020 16:38   Podstawa prawna: inne uregulowania   Zarząd Grodno S.A. (Emitent) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich ...

  więcej
 • ESPI 25/2020 Szacunkowe przychody za październik 2020 r.

  Data i godzina publikacji: 03.11.2020 07:43
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne  
  Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w październiku 2020 r. wyniosły 68,6 mln zł wobec 60,2 mln zł w październiku 2019 r., co oznacza wzrost o 14% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres siedmiu miesięcy) skonsolidowane przychody do k...

  więcej

© 2021