Opis branży

Rynek dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce jest rynkiem rozdrobnionym. W branży działają duże podmioty polskie i międzynarodowe oraz mali hurtownicy, zrzeszający się w ramach grup zakupowych. Największy dystrybutor według szacunków miesięcznika Elektrosystemy posiada 5,5% udziału w rynku[1].Udział Grodna – szóstego największego dystrybutora na rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych – wynosi ok. 2,6%[2].Rozwój sieci dystrybucji jest kapitałochłonny. Małe firmy nie są w stanie skutecznie konkurować z większymi podmiotami w tym zakresie, co w konsekwencji zmusza je do łączenia się z większymi podmiotami.

 

 
 
Źródło: Opracowanie Grodno S.A. na podstawie Dodatku do miesięcznika Elektrosystemy – Hurtownie Elektrotechniczne, listopad 2013 r.

 
 
Zarząd Grodna ma doświadczenie w efektywnym powiększaniu sieci sprzedaży zarówno poprzez rozwój organiczny jak i przejęcia. W latach 1990-2010 spółka rozbudowała sieć sprzedaży do 22 punktów otwierając nowe oddziały, jak również bazując na akwizycji niezorganizowanej części firm Bomap Sp. z o.o. i Ajespol S.j. W 2011 roku sieć sprzedaży Grodna powiększyła się o 13 nowych punktów sprzedaży, w tym 7 punktów powstałych organicznie oraz 6 punktów w wyniku przejęcia części rzeszowskiego przedsiębiorstwa Ostel. Aktualnie spółka posiada 37 punktów sprzedaży zlokalizowanych w kluczowych miastach na terenie kraju, w tym w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz magazyn logistyczno-dystrybucyjny w Małopolu koło Warszawy.   
 
 
Wartość rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce szacuje się na ok. 7 mld zł (2013 rok[3]). Rynek materiałów elektrotechnicznych jest zależny od koniunktury na rynku inwestycyjnym. Firmy z branży sprzedają produkty do branży budowlanej oraz oferują usługi elektroinstalacyjne. Na obszar działalności Grodna składa się segment budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, infrastrukturalnego, jak również segment energetyki oraz przemysłu. W ostatnich kwartałach Grodno obserwuje wyraźną poprawę koniunktury w branży elektrotechnicznej oraz budowlanej. Grodno wykazało ponad 8,0% rdr wzrost sprzedaży w roku 2013/2014 i prognozuje dalszy wzrost w tempie 18% rocznie.


 
[1]Opracowanie Emitenta na podstawie dodatku do miesięcznika Elektrosystemy, Hurtownie Elektrotechniczne, listopad 2013, dane na 30.06.2013
[2]jw 
[3]Według szacunków Emitenta 
 
 

© 2014