OKRESOWE

 • Raport okresowy półroczny za okres 04-09.2015

  Załączniki: - Raport okresowy półroczny za okres 04-09.2015 - Sprawozdanie finansowe półroczne za okres 04-09.2015 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego półrocznego za okres 04-09.2015   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł   EUR   ...

  więcej
 • EBI 25/2015 Raport za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
  Załączniki: GRODNO-raport_1Q2015-2016.pdf rozmiar: 1841.7 kB
  Osoby reprezentujące spółkę: Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

  więcej
 • EBI 19/2015 Raport za rok obrotowy 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za rok obrotowy 2014/2015.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".   Załączniki: GRODNO-sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_2014-2015.pdf  GRO...

  więcej
 • EBI 17/2015 Raport za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Załączniki: GRODNO-raport_4Q2014-2015.pdf rozmiar: 1392.6 kB
  Osoby...

  więcej
 • EBI 9/2015 Raport za III kwartał roku obrotowego 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   Załączniki: GRODNO-raport_3Q2014-2015.pdf rozmiar: 1365.4 kB ...

  więcej
 • EBI 31/2014 Raport za II kwartał roku obrotowego 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
  Załączniki:
  Grodno S A raport za II kwartał 2014-2015.pdf rozmiar: 2379.3 kB   Osoby reprezentujące spółkę: Andr...

  więcej
 • EBI 25/2014 Raport za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
  Załączniki: GRODNO - raport 1Q2014-2015.pdf rozmiar: 2314.9 kB Osoby reprezentujące spółkę: Andrzej Jurczak - Prezes Zar...

  więcej
 • EBI 24/2014 raport za rok obrotowy 2013/2014

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za rok obrotowy 2013/2014.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".   Załączniki:
  Sprawozdanie finansowe GRODNO SA 01.04.2013-31.03.2014.pdf rozmiar: 12402.1 kB...

  więcej
 • EBI 19/2014 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013/2014

  Zarząd Grodno S.A. (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje skorygowany raport za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.

  Korekta dotyczy danych liczbowych prezentowanych w bilansie, w pasywach Spółki. Przedstawienie błędnych danych wynikało z pomyłki przy kopiowaniu danych. W załączniku do niniejszego raportu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące korekty.

  Podstawa pr...

  więcej
 • EBI 18/2014 Raport za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje raport za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki: GRODNO - Raport za IV kwartał 2013-2014.pdf rozmiar: 278.8 kB
  Osoby reprezentując...

  więcej

© 2014