Struktura akcjonariatu Grodno S.A.

 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Procentowy udział w kapitale Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu 3 044 321 19,79% 6 066 821 23,90%
Jarosław Jurczak, Wiceprezes Zarządu 5 075 328 33,00% 10 075 328 39,70%
Monika Jurczak, Członek Zarządu 1 999 321 13,00% 3 976 821 15,67%
Pozostali akcjonariusze 5 262 891 34,21% 5 262 891 20,73%
Razem 15 381 861 100,00% 25 381 861 100,00%

 

Stan na dzień 16.08.2021