Struktura akcjonariatu Grodno S.A.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Procentowy udział w kapitale Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
Jarosław Jurczak 5 069 040 32,95% 10 069 040 39,67%
Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu 3 044 321 19,79% 6 066 821 23,90%
Monika Jurczak, Wiceprezes Zarządu 1 999 321 13,00% 3 976 821 15,67%
Pozostali akcjonariusze 5 269 179 34,26% 5 269 179 20,76%
Razem 15 381 861 100,00% 25 381 861 100,00%

 

Stan na dzień 15.12.2022