Struktura akcjonariatu Grodno S.A.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Procentowy udział w kapitale Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
Jarosław Jurczak 5 069 040 32,95% 10 069 040 39,67%
Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu 3 048 821 19,82% 6 071 321 23,92%
Monika Jurczak, Wiceprezes Zarządu 1 999 321 13,00% 3 976 821 15,67%
Pozostali akcjonariusze 5 264 679 34,23% 5 264 679 20,74%
Razem 15 381 861 100,00% 25 381 861 100,00%

 

Stan na dzień 15.02.2024