ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRODNO S.A. - 22.09.2014R.

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

 

Pliki do pobrania:

 

- Zwołanie ZWZA Grodno S.A. na dzień 22.09.2014r. - Treść ogłoszenia i projekty uchwał
- Wzory pełnomocnictwa - Grodno S.A.
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji