Aktualności

 • Grodno miało w grudniu 101,4 mln zł przychodów

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w grudniu Grupa Grodno wypracowała 101,4 mln zł przychodów, czyli o 6,7% mniej wobec analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 przychody Grupy wyniosły 930,5 mln zł, co oznacza wzrost o 6% rdr.
  - Wpływ na dynamikę przychodów w grudniu miała przede wszystkim niższa rdr sprzedaż mikroin...

  więcej
 • Prezes Grodna dla PAP Biznes o perspektywach branży oraz wynikach i planach Grupy na najbliższe miesiące

  Jak ocenił w rozmowie z PAP Biznes Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A., pierwsze dwa kwartały 2023 r. mogą być trudne dla branży dystrybucji elektrotechniki, ale długoterminowe perspektywy pozostają dobre.
  - Trzeba się przygotować, że przed nami trudny okres, ale nasz cel wzrostu przychodów o 10 proc. rocznie jest jak najbardziej realny. Będziemy też walczyć o rento...

  więcej
 • Grodno podsumowało wyniki za pierwsze półrocze 2022/23

  Spółka potwierdziła wcześniejsze szacunki wskazujące na rekordowe przychody przy niższych wynikach w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku. Choć ostatnie miesiące przyniosły nowe wyzwania wpływające na rentowność biznesu, Zarząd oczekuje utrzymania tendencji wzrostu wyników w perspektywie pełnego roku obrotowego 2022/23.     Na wzrost ...

  więcej
 • Grodno szacuje 584,3 mln zł przychodów i 13,8 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2022/23

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w zakończonym z końcem września pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego Grodno wypracowało rekordowe 584,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 8% rdr. Pozycje wynikowe ukształtowały się na niższych rdr poziomach, choć Zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostu wyników w perspektywie całego roku obrotow...

  więcej
 • Grodno wypracowało w listopadzie 115,3 mln zł przychodów

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w listopadzie Grupa Grodno osiągnęła 115,3 mln zł przychodów, o 1,4% więcej wobec analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po ośmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 829,1 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9% rdr.
  - Listopad był udanym miesiącem, choć notowaliśmy niższą dynamikę wzrostu wobec tej z poprzednich miesięcy...

  więcej
 • W październiku Grodno zwiększyło przychody o 13 proc. rdr

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w październiku skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 127,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13% rdr. Narastająco po siedmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa wypracowała sprzedaż na poziomie 713,8 mln zł, czyli o 9% więcej rdr.   - Październik był bardzo udanym miesiącem, rośliśmy zgodnie z założeniami. Podobnie jak w poprzednich mi...

  więcej
 • Przychody Grodna wzrosły we wrześniu o 11 proc. rdr

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, we wrześniu Grodno wypracowało 115,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 11% rdr. Narastająco po sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego przychody Grupy wyniosły 585,9 mln zł, rosnąc o 8% rdr. Pod kątem sprzedaży było to najlepsze pierwsze półrocze w historii firmy.   - We wrześniu i w całym ubiegłym ...

  więcej
 • Grodno wypłaci rekordową dywidendę

  Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę zakładającą wypłatę dla akcjonariuszy 12,9 mln zł, co oznacza 0,84 zł na jedną akcję i najwyższą do tej pory dywidendę w historii Spółki.
  Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy stanowi 30% zysku Grodna za rok obrotowy 2021/22 wynoszącego 43,1 mln zł.
  Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 5 października 20...

  więcej
 • Przychody Grodna wyniosły w sierpniu 108,8 mln zł, o 9 proc. więcej rdr

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w sierpniu br. wyniosły 108,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Narastająco po pięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 470,7 mln zł, czyli o 7% więcej rdr. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w oparciu o wysoką sprzedaż pomp ciepła i postępującą rewolucję energetyczną.
  - W sierpniu ros...

  więcej
 • Grodno zwiększyło przychody o 10 proc. rdr, zysk netto o 6 proc. rdr w pierwszym kwartale 2022/23

  Zgodnie z najnowszym raportem okresowym, skonsolidowane przychody Grodna w miesiącach kwiecień - czerwiec wyniosły 266,4 mln zł i przełożyły się na 13,6 mln zł EBITDA, 11,7 mln zł zysku operacyjnego i 8,8 mln zł zysku netto. Historycznie były to najwyższe wyniki odnotowane przez Grupę za ten okres roku.      
  Wzrost przychodów i wyników Grodna byl...

  więcej