Aktualności

 • W listopadzie przychody Grodna wyniosły 105,3 mln zł

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w listopadzie skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 105,3 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% rdr. Narastająco po ośmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa osiągnęła 810,6 mln zł przychodów, czyli o 2% mniej rdr.
  - W listopadzie na dynamikę przychodów Grodna w dalszym ciągu wpływał bezprecedensowy i drastyczny spadek hurtowyc...

  więcej
 • W październiku Grodno wypracowało 108,4 mln zł przychodów

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w październiku skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 108,4 mln zł, co oznacza spadek o 15% rdr. Narastająco po siedmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa osiągnęła 705,3 mln zł przychodów, o 1% mniej rdr.
  - W październiku największy wpływ na dynamikę przychodów miał dalszy spadek hurtowych cen modułów fotowoltaic...

  więcej
 • Grodno zawarło przedwstępną umowę zakupu kolejnej hurtowni elektrotechnicznej

  27 października Grodno podpisało przedwstępną umowę zakupu aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa Elektro-Instal RPS Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnej. „Chcemy dalej konsolidować rynek i rozwijać Grupę przez przejęcia” – mówi Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.
  Elektro-Instal RPS to firma z 33-letnią tradycją, Jest członkiem grupy zakupowej Int...

  więcej
 • Grodno szacuje wzrost sprzedaży o 2 proc. rdr w pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/24

  Zgodnie z najnowszymi szacunkami, we wrześniu Grodno wypracowało 104,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 9,5% rdr. Narastająco po sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego przychody Grupy wyniosły rekordowe 596,9 mln zł, rosnąc o 2,2% rdr.
  - We wrześniu, podobnie jak miesiąc wcześniej, na dynamikę przychodów wpłynął przede wszystkim spade...

  więcej
 • Prezes Grodna dla PAP Biznes o planach wzmocnienia pozycji Grodna w branży elektrotechnicznej

  Prezes Andrzej Jurczak w rozmowie z PAP Biznes poinformował, że w najbliższych kwartałach Grodno będzie koncentrowało się na zdobywaniu udziałów rynkowych i wykorzystaniu spowolnienia w branży elektrotechnicznej do wzmocnienia pozycji firmy.
  „Naszym celem na najbliższe miesiące jest zwiększenie udziału w rynku i rozszerzanie portfela klientów” – powi...

  więcej
 • 103,8 mln zł przychodów Grodna w sierpniu

  Zgodnie z szacunkami, w sierpniu skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 103,8 mln zł i były niższe o 4,6% rdr. Narastająco po pięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 492,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% rdr.
  - Niższa rok do roku wartość przychodów związana była przede wszystkim ze znacznym spadkiem hurtowych cen moduł&o...

  więcej
 • Grodno zwiększa sprzedaż i wzmacnia pozycję w branży w pierwszym kwartale 2023/24

  W zakończonym w czerwcu pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24, Grupa Grodno odnotowała rekordowe 290,8 mln zł przychodów (+9% rdr), które przełożyły się na 4,6 mln zł zysku netto (-48% rdr). Mimo spadku pozycji wynikowych, Zarząd korzystnie ocenia ostatnie miesiące, wskazując na umocnienie pozycji firmy w branży elektrotechnicznej.         ...

  więcej
 • Grodno przedstawiło szacunki wyników za pierwszy kwartał 2023/24

  Zgodnie z szacunkami, w zakończonym w czerwcu pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24 przychody Grupy Grodno wyniosły 290,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Wyniki kształtowały się na niższych rdr poziomach, pozostając pod wpływem wzrostu kosztów i silnej presji konkurencyjnej.    
  - Odnotowane 290,8 mln zł przychodów jest rekordową wartością, jeś...

  więcej
 • Grodno miało w lipcu 98 mln zł przychodów

  Zgodnie z szacunkami, w lipcu skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 98,0 mln zł, co oznacza wzrost o 2% rdr. Narastająco po czterech miesiącach bieżącego roku obrotowego sprzedaż Grupy ukształtowała się na poziomie 388,8 mln zł, o 7% wyższym rdr.
  - Pod kątem wartości sprzedaży był to najlepszy lipiec w historii Grodna, choć docelowo nastawiamy się na szybszy wzrost rok do r...

  więcej
 • Grodno podsumowało rok obrotowy 2022/23

  W zakończonym w marcu roku obrotowym 2022/23 Grodno odnotowało rekordowe 1,23 mld zł skonsolidowanych przychodów, przy spadku pozycji wynikowych pod wpływem trudnej sytuacji rynkowej. Okres ten Spółka ocenia jednak jako udany. „Grodno wzmocniło swoją pozycję rynkową, zwiększyło skalę działalności i sfinalizowało kluczowe inwestycje. Jesteśmy dobrze przygotowani ...

  więcej