NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRODNO S.A. - 13.01.2015 r.

 Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

 

Pliki do pobrania:

- Zwołanie NWZA Grodno S.A. na dzień 13.01.2015 r. - Treść ogłoszenia i projekty uchwał

- Wzory pełnomocnictw

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika

- Informacja o ogólnej liczbie akcji