Strategia

Pobierz prezentację:

 


 

Podsumowanie

 

Cele strategiczne Grupy Grodno:

 

  1. Intensywny rozwój fotowoltaiki i nowe możliwości w obszarze instalacji OZE
  2. Rozwój sieci sprzedaży i nowoczesnych kanałów dystrybucji 
  3. Rozwój kompleksowych rozwiązań oraz oferty asortymentowej 
  4. Specjalizacja dzięki poszerzaniu wiedzy inżynieryjnej 
  5. Zwiększenie efektywności działalności operacyjnej Grupy (optymalizacja)


Zarząd zakłada wzrost sprzedaży w latach obrotowych 2020/21–2024/25 o co najmniej 10% rocznie. Głównym obszarem rozwoju Grupy będzie segment odnawialnych źródeł energii, obejmujący: fotowoltaikę, pompy ciepła oraz obszary uzupełniające (systemy automatyki budynkowej, magazynowanie energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne, kotły grzewcze).


Na rynku fotowoltaicznym Grupa upatruje perspektyw wzrostu przede wszystkim w obszarach instalacji komercyjnych – przemysłowych (w zakresie których planuje osiągnąć 15% udziału w rynku do końca roku 2024/25), a także wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Jednocześnie Zarząd planuje utrzymanie silnej pozycji na rynku mikroinstalacji.


Już w pierwszych latach realizacji strategii (do roku obrotowego 2022/23 r.) spodziewany jest wzrost sprzedaży Grupy w obszarach PV i pomp ciepła łącznie o 50%. Do końca roku obrotowego 2024/25 segment OZE ma odpowiadać za 35% przychodów Grupy. Ponadto, obok budowy pozycji na rynku OZE, Zarząd zakłada dalszą rozbudowę sieci sprzedaży oraz rozwój oferty w obszarach szeroko pojętej elektrotechniki i systemów grzewczych.


Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Grodno nie stanowią prognozy wyników finansowych.