Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grodno S.A. - 12.03.2014r.

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

Pliki do pobrania:

- Treść ogłoszenia o NZWA wraz z projektami uchwał
- Wzory pełnomocnictwa
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji