OKRESOWE

 • Korekta: Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2021 QSr

  Data i godzina publikacji: 16.08.2021 17:15   Załączniki:
  - Sprawozdanie Zarządu za IQ 2020-21
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21 - korekta
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21 - korekta     - (tys. zł) (tys. zł) (tys. euro) (tys. euro) ...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2021 QSr

  Data i godzina publikacji raportu: 12.08.2021 17:15
  Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu za IQ 2020-21
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21   - (tys. zł) (tys. zł) (tys. euro) (tys. euro) - ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport roczny 2020 SRR

  Data i godzina publikacji: 29.07.2021 07:35
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020/21
  - Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2020/21
  - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań   - (tys. zł) (tys. zł) (tys. E...

  więcej
 • Raport roczny 2020 RR

  Data i godzina publikacji: 29.07.2021 07:28
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020/21
  - Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2020/21
  - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań   - (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR)...

  więcej
 • Korekta: Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2020 QSr

  Data i godzina publikacji: 24.03.2021 20:31   Załączniki: - Skorygowane Sprawozdanie Zarządu za I-IIIQ 2020-21
  - Skorygowane Sprawozdanie Finansowe za I-IIIQ 2020-21   - (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) - od 2020-04-01 do 2020-12-...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2020 QSr

  Data i godzina publikacji: 11.02.2021 7:30   Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu za I-IIIQ 2020-21
  - Sprawozdanie Finansowe za I-IIIQ 2020-21   - (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) - od 2020-04-01 do 2020-12-31 od 2019-0...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Półroczny 2020 PSr

  Data i godzina publikacji: 30.12.2020 08:05
  Załączniki: - Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Skonsolidowany Raport za I półrocze 2020/21
  - Raport Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF
  - Raport Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) ...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2020 QSr

  Data i godzina publikacji: 13.08.2020 08:05   Załączniki:
  - Skonsolidowany Raport za I kwartał - Sprawozdanie Zarządu
  - Sprawozdanie Finansowe   - (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) - od 2020-04-01 do 2020-06-30 od 201...

  więcej
 • Raport roczny skonsolidowany 2019 RS

  Data i godzina publikacji: 23.07.2020 07:46
  - Roczne Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2019-2020
  - Jednostkowe i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2019-2020
  - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta -Skonsolidowane SF Grodno SA 2019-2020
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań     WY...

  więcej
 • Raport roczny 2019 R

   Data i godzina publikacji: 23.07.2020 07:35
  - Roczne Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2019-2020
  - Jednostkowe i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2019-2020
  - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF Grodno SA 2019-2020
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań   WYBRAN...

  więcej