ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRODNO S.A. - 20.10.2020 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A. odbyło się 20 października 2020 r. o godz. 10:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

 

Zapis audio:
- pobierz


Dokumenty do pobrania:

- Podjęte uchwały

- Treść ogłoszenia ZWZ wraz z projektami uchwał
- Wzory pełnomocnictw
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/20
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/20
- Polityka wynagrodzeń