Databook Grodno S.A.

Databook jest zestawieniem w pliku Excel kompletnych danych finansowych Spółki począwszy od roku 2011. Plik jest aktualizowany każdorazowo po publikacji raportu okresowego.

 

- Databook Grodno S.A.