BIEŻĄCE

 • ESPI 25/2021 Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytów

  Data i godzina publikacji: 24.09.2021 18:42
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka), informuje że w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., Inegro Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. a konsorcjum składającym się z Banku Millennium S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. został zawarty aneks do Umow...

  więcej
 • ESPI 24/2021 Pozytywna decyzja konsorcjum banków w sprawie zgody na wypłatę dywidendy

  Data i godzina publikacji: 24.09.2021 18:34
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A., w nawiązaniu do raportu ESPI 20/2021 z dnia 2 września 2021 r., informuje o otrzymaniu od konsorcjum banków zgody na wypłatę dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r., i tym samym o spełnieniu warunku pozytywnej oceny Rady Nadzorczej dotyczacej wn...

  więcej
 • ESPI 23/2021 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

  Data i godzina publikacji: 10.09.2021 16:42
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  W nawiązaniu do raportu nr 22/2021 z dnia 9.10.2021 r. dotyczącego wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 września 2021 r. (ZWZ), Zarząd Grodno S.A. (Emite...

  więcej
 • ESPI 22/2021 Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Data i godzina publikacji raportu: 09.09.2021 22:22   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Andrzeja Jurczaka (dalej: "Akcjonariuszem"), posiadającego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółk...

  więcej
 • ESPI 21/2021 Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 09.09.2021 19:25   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 21/2021 z dnia 3 września 2021 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami ...

  więcej
 • ESPI 21/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 03.09.2021 15:32   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd GRODNO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11:00 w Centrum...

  więcej
 • ESPI 20/2021 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 02.09.2021 22:55   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A.(Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu od Rady Nadzorczej Spółki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r., o którym Emitent informował raportem ESPI 17/2021 w dniu 20 s...

  więcej
 • ESPI 19/2021 Szacunkowe przychody za sierpień 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 01.09.2021 11:16   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w sierpniu 2021 r. wyniosły 100,2 mln zł wobec 54,1 mln zł w sierpniu 2020 r., co oznacza wzrost o 85% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres pięciu miesięcy od kwietnia do sierpnia 2021 r.) skonsolid...

  więcej
 • ESPI 18/2021 Zakup hurtowni elektrotechnicznej

  Data i godzina publikacji: 23.08.2021 21:20
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 r. zawarł umowę zakupu aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa handlowego – hurtowni materiałów elektrotechnicznych zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim (hurtownia).   Emitent sz...

  więcej
 • ESPI 17/2021 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 20.08.2021 07:16   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2021 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Emitenta za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 ...

  więcej