BIEŻĄCE

 • ESPI 24/2022 K Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 23.09.2022 14:55
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego 24/2022 z dnia 1 września 2022 r. pt. „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał”, skorygowanego i ...

  więcej
 • ESPI 24/2022 K Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 20.09.2022 15:29  
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego 24/2022 z dnia 1 września 2022 r. pt. „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał”.
  Korek...

  więcej
 • ESPI 24/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 01.09.2022 19:34
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:0...

  więcej
 • ESPI 23/2022 Szacunkowe przychody za sierpień 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 01.09.2022 09:34
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w sierpniu 2022 r. wyniosły 108,8 mln zł wobec 100,2 mln zł w sierpniu 2021 r., co oznacza wzrost o 8,6% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres pięciu miesięcy od kwietnia do sierpnia 2022 r.) ...

  więcej
 • ESPI 22/2022 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 30.08.2022 07:03
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., o którym Spółka informowała ...

  więcej
 • ESPI 21/2022 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 26.08.2022 17:16   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w kwoci...

  więcej
 • ESPI 20/2022 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

  Data i godzina publikacji: 26.08.2022 17:10   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Spółki.
  W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zamierza dokonać oceny ...

  więcej
 • ESPI 19/2022 Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023

  Data i godzina publikacji: 05.08.2022 17:52
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023, tj. za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.    
  Dane skonsolidowane:
  Przychody ze sprzedaży: 266,4 mln zł wob...

  więcej
 • ESPI 18/2022 Szacunkowe przychody za lipiec 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 01.08.2022 13:56   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w lipcu 2022 r. wyniosły 96,0 mln zł wobec 96,4 mln zł w lipcu 2021 r., co oznacza spadek o 0,4% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres czterech miesięcy od kwietnia do lipca 2022 r.) skonsolidowane prz...

  więcej
 • ESPI 17/2022 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023

  Data i godzina publikacji: 12.07.2022 15:25
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 z dnia 18 sierpnia 2022 r. na dzień 2...

  więcej