BIEŻĄCE

 • ESPI 29/2023 Szacunkowe przychody za listopad 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 01.12.2023 18:29
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w listopadzie 2023 r. wyniosły 105,3 mln zł wobec 115,3 mln zł w listopadzie 2022 r., co oznacza spadek o 8,7% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres ośmiu miesięcy od kwietnia do listopada 2023 r.) skonsol...

  więcej
 • ESPI 28/2023 Zawarcie umowy zakupu hurtowni elektrotechnicznej

  Data i godzina publikacji: 07.11.2023 14:28
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. w nawiązaniu do raportu nr 25/2023 z dnia 27 października 2023 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2023 r. zawał umowę zakupu aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa Elektro-Instal RPS Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnej, wyspecjalizowanego w dystr...

  więcej
 • ESPI 27/2023 Rejestracja przez sąd zmian w statucie

  Data i godzina publikacji: 03.11.2023 18:17
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje o rejestracji w dniu 3 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 18 Zwy...

  więcej
 • ESPI 26/2023 Szacunkowe przychody za październik 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 02.11.2023 11:18   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w październiku 2023 r. wyniosły 108,4 mln zł wobec 127,9 mln zł w październiku 2022 r., co oznacza spadek o 15,2% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres siedmiu miesięcy od kwietnia do października ...

  więcej
 • ESPI 25/2023 Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu hurtowni elektrotechnicznej

  Data i godzina publikacji: 27.10.2023 17:44   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2023 r. zawarł umowę przedwstępną zakupu aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa Elektro-Instal RPS Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnej, wyspecjalizowanego w dystrybucji materiał&oac...

  więcej
 • ESPI 24/2023 Szacunkowe przychody za wrzesień 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 02.10.2023 14:56   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody we wrześniu 2023 r. wyniosły 104,3 mln zł wobec 115,3 mln zł we wrześniu 2022 r., co oznacza spadek o 9,5% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres sześciu miesięcy od kwietnia do września 2023 r.) s...

  więcej
 • ESPI 23/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 25.09.2023 17:58
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2023 r. (ZWZ):
  - Jarosław Jurczak: 10.069.040 głosów, co stanowiło 50,0...

  więcej
 • ESPI 22/2023 Powołanie osoby nadzorującej

  Data i godzina publikacji: 25.09.2023 17:53
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 września 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Skowrońskiego. W załączniku Sp&o...

  więcej
 • ESPI 21/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 25.09.2023 17:44
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25 września 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), a także Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sp...

  więcej
 • ESPI 20/2023 Rezygnacja osoby nadzorującej

  Data i godzina publikacji: 15.09.2023 21:29   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 września 2023 r. Pan Szczepan Czyczerski pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dnie...

  więcej