BIEŻĄCE

 • ESPI 11/2021 Szacunkowe przychody za maj 2021 r.

  Data i godzina publikacji raportu: 01.06.2021 15:11
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w maju 2021 r. wyniosły 81,1 mln zł wobec 51,5 mln zł w maju 2020 r., co oznacza wzrost o 57% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres dwóch miesięcy od kwietnia do maja 2021 r.) skonsolidowane...

  więcej
 • ESPI 10/2021 Zakup sklepu internetowego www.iluve.com

  Data i godzina publikacji: 07.05.2021 08:58
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 maja 2021 r. zawarł umowę zakupu sklepu internetowego www.iluve.com, wyspecjalizowanego w internetowej sprzedaży lamp i oświetlenia.   Emitent szacuje, że w bieżącym roku obrotowym przychody sklepu wyniosą 15-20 mln zl...

  więcej
 • ESPI 9/2021 Szacunkowe przychody za kwiecień 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 05.05.2021 08:12   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w kwietniu 2021 r. wyniosły 72,4 mln zł wobec 44,2 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza wzrost o 64% rdr.   Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą r&oacu...

  więcej
 • ESPI 8/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

  Data i godzina publikacji: 29.04.2021 13:54   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.   - 29 lipca 2021 r. – jednostkowy ...

  więcej
 • ESPI 7/2021 Odstąpienie od dalszych działań zmierzających do transakcji zakupu aktywów

  Data i godzina publikacji: 16.04.2021 12:14   Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  W nawiązaniu do raportu 6/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Zarząd Grodno S.A. informuje, że po zakończeniu badania due diligence i procesu analizy uzyskanych informacji, w dniu 16 kwietnia 2021 r. strony zdecydowały o niekontynuowaniu dalszych działań zmierzających do transakcji zakupu a...

  więcej
 • ESPI 6/2021 Szacunkowe przychody za marzec 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 01.04.2021 10:00   Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w marcu 2021 r. wyniosły 85,95 mln zł wobec 62,8 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza wzrost o 37% rdr.
  W całym roku obrotowym (czyli za okres dwunastu miesięcy od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.) skonsolidowane prz...

  więcej
 • ESPI 5/2021 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021

  Data i godzina publikacji raportu: 24.03.2021 20:01   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 (Raport Okresowy). Korekta polegała na:
  1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu Finansowym "skonsolidowanego sprawozdania ...

  więcej
 • ESPI 4/2021 Szacunkowe przychody za luty 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 01.03.2021 14:44   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w lutym 2021 r. wyniosły 56,6 mln zł wobec 54,7 mln zł w lutym 2020 r., co oznacza wzrost o 3% rdr.   Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres jedenastu miesięcy) skonsolidowane przychody od kwietn...

  więcej
 • ESPI 3/2021 Szacunkowe przychody za styczeń 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 02.02.2021 08:22   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w styczniu 2021 r. wyniosły 41,8 mln zł wobec 46,7 mln zł w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 10% rdr, na który złożyła się przede wszystkim niższa o 32% rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki związana ...

  więcej
 • ESPI 2/2021 Szacunkowe wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2020/2021

  Data i godzina publikacji: 26.01.2021 16:15   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2020/2021, tj. za okres 01.04.2020 – 31.12.2020:
  Dane skonsolidowane:   Przychody: 526,2 mln zł wobec 458,5 mln...

  więcej